Det läser fångarna sommaren 2018

Helt slumpmässigt har jag gått runt på anstalten Asptuna och frågat vilka böcker som fångarna läser denna sommar. En del av svaren lär förvåna. Detta är ingen topplista, utan titlarna följer helt enkelt den ordning i vilken de intagna gav sina svar. Jag bad dem även att ge en kommentar.