Åklagarens huvudvittne ljög i Allra-målet!

Varje mål som avhandlas i domstolar är naturligtvis unikt i den meningen att det ytterst sällan finns ett exakt motsvarande mål. Men när det nu handlar om Alexander Ernstberger och den resningsansökan som ingivits till Högsta domstolen (HD), så finns det ett färskt beslut från HD sedan i somras som ligger så nära det här målet som det kan göra vad gäller bevisningen – och där HD beviljade resning.