Invandrare hindras från att arbeta och göra rätt för sig

För några år sedan infördes nya regler för de som söker arbets- och uppehållstillstånd i Sverige på grund av anställning. Det talades vitt och brett om att Sverige öppnar upp för arbetskraftsinvandring och att det skulle bli lättare att få de tillstånd som krävs för att kunna arbeta i Sverige. Redan några år senare kan vi konstatera att så inte är fallet.