”Du har slöja, du är förtryckt”

Det vore på sätt och vis helt fantastiskt om alla kvinnor med slöja vore förtryckta av sina respektive. På sätt och vis.
Naturligtvis vore det tråkigt för kvinnorna, men det skulle ändå innebära att det fanns ett slags lackmustest när det kommer till våld och förtryck i nära relationer. Ett sätt att avgöra på klädseln vilka kvinnor som är, eller inte är, utsatta för någon slags misshandel i hemmet.