Bristande rättssäkerhet i migrationsdomstolarna

Det pågår en viktig rättspolitisk debatt om brottmål och de principer som gäller för rättegångar. Debatten handlar om att personer som är misstänkta för brott kan undvika straff genom att vara tysta, eftersom det bara är vad som kommer fram i rättegången som domstolarna ska döma över. Det är en konsekvens av muntlighets- och omedelbarhetsprinciperna.