Sex konkreta förslag för att minska återfallen i brottslighet

Undertecknade som är intagna på anstalten Saltvik, vill härmed göra våra röster hörda i debatten om brott och straff. Vi hävdar att syftet med kriminalvården måste vara att minska våldsspiralen och annan brottslighet i samhället och inte att, som idag, förvärra den.