En skenande våldsspiral

Vi befarar att kidnappningen på Hällbyanstalten bara är början på en skenande våldsspiral och tyvärr en logisk följd av Kriminalvårdens ökade repression på Sveriges anstalter, skriver två intagna på Fenixbunkern i anstalten Saltvik.