Artikeln som Kriminalvården ville stoppa

Advokat Peter Althin och Para§rafs chefredaktör Dick Sundevall, blev ombedda att skriva en debattartikel för Kriminalvårdens tidning Omkrim. Vilket de gjorde. De skrev om att Kriminalvårdens arbete måste vara inriktat på att vara brottsförebyggande. Men den stoppades. Här publiceras den i sin helhet.