Sex kriminologiprofessorer om vad som fungerar och inte fungerar brottsförebyggande

I vår debattserie om att förebygga och förhindra brott har vi förutom de politiska partiernas rättspolitiska talesperson även inbjudit forskare. Idag är det sex professorer i kriminologi som redogör för vad aktuell svensk och internationell forskning kommit fram till – som inte är brottsförebyggande.