Coronan är kanske inte enbart av ondo

Det skulle faktiskt kunna vara så att den kris som coronaepidemin har medfört i Sverige inte endast är av ondo. Vi som lever i Sverige kanske behöver något att samlas kring, något gemensamt som struntar i vilka värderingar vi har, vilken etnicitet vi tillhör, vilken religion vi eventuellt bekänner oss till eller vilken kultur vi lever med i våra hem.