Likformighet är något eftersträvansvärt enligt SD-riksdagsman

”Skandalöst. Synonymer till uniform är bland andra, likformig, enhetlig, ensartad! På vilket sätt är den kvinnliga polisen på bilden en del av enhetligheten? Var går gränserna för religiösa attributer?” skriver den sverigedemokratiska riksdagsledamoten Roger Richthoff på Facebook, som kommentar till en delning av ett inlägg med texten ”Uniform = lika = neutral”.