Vi har blivit blåsta

De flesta av oss har en hel hög försäkringar. Hemförsäkring, försäkring av fordon och extra försäkringar för barnen och så vidare. Vår absolut dyraste försäkringspremie är den vi betalar in till Försäkringskassan. Månad efter månad, år efter år, går en del av lönen till den försäkringen, antingen vi vill eller inte. Men gång på gång visar det sig att försäkringen inte alls gäller när vi blir sjuka. Det visar sig att vi blivit blåsta.