Det goda hemmet känner inga styvbarn

Så var tanken – men det blev inte så. Hemmet, i meningen samhället, blev istället fullt av styvbarn. Invandrare som diskrimineras, fattigpensionärer som hankar sig fram efter ett långt arbetsliv, allvarligt sjuka medborgare som nekas ersättning från Försäkringskassan, trots att de varje månad via löneavdrag betalat in sin försäkringspremie. Listan kan göras lång.