Dick Sundevall

Det goda hemmet känner inga styvbarn

Av Dick Sundevall 2018-04-25

Så var tanken – men det blev inte så. Hemmet, i meningen samhället, blev istället fullt av styvbarn. Invandrare som diskrimineras, fattigpensionärer som hankar sig fram efter ett långt arbetsliv, allvarligt sjuka medborgare som nekas ersättning från Försäkringskassan, trots att de varje månad via löneavdrag betalat in sin försäkringspremie. Listan kan göras lång.

   För 90 år sedan, den 18 januari 1928, myntade Per Albin Hansson uttrycket folkhemmet i ett anförande i riksdagen. Bland annat sa han:

   ”Vid högtidliga och för övrigt ibland även vid vardagliga tillfällen tala vi gärna om samhället -staten, kommunen – såsom det för oss alla gemensamma hemmet, folkhemmet, medborgarhemmet.
   Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage.”

   Men kan tycka vad man vill om Socialdemokratin men på den tiden hade partiet både en vision och handlingskraft som resulterade i ett unikt regeringsinnehav under 40 år, från 1936 till 1976.

   Sedan har det gått utför: 1990 hade partiet 1 034 000 medlemmar. Idag har man inte ens en tiondel så många. Närmare bestämt är det nu 89 000 medlemmar.

   Det här med folkhemstanken blev väl lite så där till slut. Den byggde bland annat på att staten i någon mening skulle vara god och stå på medborgarnas sida. Ett synsätt som få medborgare i europeiska länder idag delar. Statsapparaten och dess tjänstemän har i vårt land, som i de flesta länder, istället blivit något man får kämpa mot. Något som är en mer eller mindre ständig motståndare.

   Men vilket eller vilka partier står idag för den fina tanken att det goda samhället inte har några styvbarn? Jag kan inte se det partiet – än mindre höra det. Snarare hör jag motsatsen – att man pekar ut styvbarnen. Det kan vara en grupp av invandrare, eller någon infödd svensk som någon gång gjort sig skyldig till ett grövre brott och nu försöker leva ett hederligt liv.

   Inte minst kan det handla om någon som arbetat i hela sitt liv men som blivit så allvarligt sjuk att det inte går längre. Men som nu nekas sjukersättning trots sjukintyg från ett antal läkare som tydligt klargör att han eller hon inte är arbetsför. Klargör att det behövs en period av sjukvård, vila och rehabilitering för att personen ifråga ska kunna återgå till sitt arbete.

   Men likafullt får alltför ofta medborgare inte ut ersättning från den i särklass dyrast försäkring de haft i livet. Den försäkring som de varje månad via löneavdrag betalat in till Försäkringskassan.

   Varför? Därför att ”sjuktalen ska ner”, något som såväl den nuvarande som den förra regeringen har klargjort. Vi hade i Sverige nämligen höga sjuktal för ett antal år sedan, i internationell jämförelse.

   Men det kan ske på många sätt:

  • Genom att avslöja mygel och fusk och kräva tillbaka utbetalda ersättningar. Självklart ska det göras.
  • Genom bättre arbetsmiljö. Absolut.
  • Genom bättre uppföljningar från vårdcentraler? Definitivt.
  • Genom allmänt bättre resurser för sjukvården. Väldigt gärna.  

   Men definitivt inte genom att allvarligt sjuka medborgare förnekas sjukersättning trots sjukintyg – ofta från ett antal olika läkare. Men det är vad som nu sker.

   Inte en enda framträdande politiker från något parti har sagt att sjuktalen ska ner genom att allvarligt sjuka medborgare inte längre ska bli sjukskrivna. Ingen har ens antytt något i den vägen. Men så tolkas det uppenbarligen allt för ofta av Försäkringskassans handläggare och deras chefer.

   De här sjuka personerna skickas sedan vidare till arbetsförmedlingen där man konstaterar att de är så sjuka att de varken kan få arbete eller ta del av arbetsrehabiliterande insatser.

   Bland begravningsförrättare börjar nu ett begrepp bli allt vanligare: Begreppet Försäkringskassesjälvmord. Allt fler människor tar desperat livet av sig på grund av vad som nu pågår. De ser ingen annan utväg när de inte längre kan leva på lån eller på närståendes uppoffringar.

    Nedanstående utklipp, som beskriver ett av många tragiska fall, är från gårdagens Expressen.

   Men de kan ju gå till socialen, kanske någon tänker. Nej, inte om de har en familj som de kan leva på. Och kanske har de genom hårt arbete genom åren fått ihop till en bil och en egen mindre villa som de bor i. Då har de något att sälja. Alltså, inga pengar från socialen.

   Då handlar det istället om att sälja allt de genom åren har byggt upp av värde, för att leva på vad de får in och sedan flytta in i en hyreslägenhet som de blir anvisade. Först då, när de är utblottade, kan de få socialbidrag att leva på. För många innebär det den slutgiltiga dödsstöten.

   Att avslagen ökat väldeliga förklarar socialminister Annika Strandhäll med att det nu är betydligt fler handläggare på Försäkringskassan som kan granska olika ansökningar.

   Det låter som när slipade politiker uttalar sig, ganska rimligt – men vad hon egentligen framför till allvarligt sjuka medborgare som får avslag – är att de nu betraktas som fuskare. Som simulanter, som nu via fler handläggare har upptäckts. Och det oavsett hur många läkarintyg de sjuka har som klargör motsatsen.

   Idag har många före detta handläggare, däribland en del distriktschefer på Försäkringskassan, bildat företag och mot betalning agerar konsulter åt människor som försöker få rätt mot Försäkringskassan. Jag har intervjuat några av dessa konsulter.

   Det första de säger är att ”man måste ha tur med vilken handläggare man får”. Det går att uttrycka på ett annat sätt: Besluten är godtyckliga.

   Därtill har det nu avslöjats i bland annat SVT:s program Agenda, att det gynnar karriären för handläggarna att avslå så många ansökningar som möjligt. Det ger löneförhöjningar och möjlighet till avancemang.

   Så ska det naturligtvis inte vara i en rättsstat. Därmed går många av de här fallen vidare till någon av landets förvaltningsrätter. Men om inte heller rätten utgår ifrån vad flera uppenbara läkarintyg klargör, blir det än större problem.

   Om rätten tvärtom anser att ospecificerade påståenden från en handläggare på Försäkringskassan väger tyngre än ett antal ”specialistvittnen” i form av flera av varandra oberoende läkares intyg, då blir problemen än större. Och det är vad som nu sker i vårt land – gång på gång.

   I drygt 30 år har jag som rättsjournalist och författare bevakat rättegångar. Om ospecificerade påståenden från en person, som till exempel en handläggare, skulle ställas mot flera specialistvittnen, i de här fallen ett antal läkare, då skulle utgången vara given.

   Men här gäller uppenbarligen inte rättsstatens grundläggande regler. Och än mindre de bevingade orden om att det goda hemmet inte känner några styvbarn.

   Här handlar det om staten i form av Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna på ena sidan och allvarligt sjuka medborgare på den andra. Och då har den enskilde medborgaren inte ens rätt till en advokat, på samma sätt som i brottmål.

   Låt mig förtydliga: Har du begått ett lite grövre brott har du rätt till en advokat. Kan du inte betala advokaten själv står staten för den kostnaden. Så är det och så ska det vara i en rättsstat. Du ska ha rätt till juridisk hjälp om du blir misstänkt för någon form av lite allvarligare brott.

   Men om du inte gjort något som helst brottsligt, utan blivit allvarligt sjuk och har ett eller flera läkarintyg som klargör att du inte är arbetsför – men förnekas ersättning av Försäkringskassan, då står du där utan möjlighet till juridisk hjälp. Och att överklaga något till en domstol utan att kunna de juridiska turerna är näst intill meningslöst.

   Nu har dock LO/TCO Rättskydd fått igenom en ny prövning i Högsta förvaltningsdomstolen om hur lagar och bestämmelser ska tolkas av Försäkringskassan och förvaltningsrätterna. Målet beräknas komma upp i Högsta Förvaltningsdomstolen under 2018.

   Förbundsjuristen Tom Aspengren vid LO/TCO Rättskydd, förklarar grunden till överklagan så här:

– Försäkringskassan har hittat på egna regler som används vid bedömningarna av rätten till sjukpenning, regler som helt saknar stöd i lag.

   Vi får se hur det går. Bland alltför många jurister finns en inställning om att man ska vara lojal gentemot staten. Blir det denna lojalitet gentemot staten som väger tyngst, kommer det att fortsätta som det nu är – med nya försäkringskassesjälvmord. Om man istället i första hand ser till medborgarnas grundläggande rättigheter, kan det bli en ändring. Den som lever får se.

 

Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens.

 

En tidigare artikel om den här problematiken finns att ta del av här: Vi har blivit blåsta

 


   Dick Sundevall är Para§rafs chefredaktör men hans krönikor och debattartiklar är inga ledare, utan högst privata tankar och funderingar.

I närmare 40 år har han arbetat med rätts- och kriminalfrågor. Det har blivit många tv-program och dokumentärfilmer. Åtta böcker, senast Det farliga Sverige, och många tusen artiklar genom åren.

Dick är mångfalt prisbelönt som journalist och författare med utmärkelsen Guldspaden och annat. Mest stolt är han över Ordfronts Demokratipris, ”för då väljs man ut bland hela befolkningen”.
På frågan om vad han tycker är det bästa han har gjort, svarar han:
– Mina tre barn.

Publicerad

Prenumerera på Para§rafs nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet skickas ut varje måndag och torsdag kväll 22.00.
I Nyhetsbrevet får du besked om det vi senast har publicerat och en del information om vad som är på gång. Därtill får du ibland extramaterial som inte publiceras på sajten.
Vi ingår inte i någon mediekoncern och lämnar inte ut prenumerantlistan till någon, så din mejladress hamnar inte på avvägar.
Du prenumererar utan kostnad. Du kan också överraska en vän genom att ge honom eller henne en prenumeration, om du skriver in i den personens mejladress.
OBS: Vi efterfrågar bara den mejladress du vill ha Nyhetsbrevet mejlat till, inget annat. Du prenumererar här.

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.