Om oss

Varför ge ut ett kriminal- och rättsmagasin? För att vi sett ett behov.

Med Kriminal- och rättsmagasinet Para§raf vill vi värna såväl rättstryggheten för folk i allmänhet, som rättssäkerheten för den som blir misstänkt för brott.

Att behovet av Para§raf har funnits är uppenbart eftersom vi på bara några få år har blivit landets största kriminal- och rättsmagasin.

Provocerande

Vi kommer inte att undvika att ta upp frågor som kan vara provocerade.

Men vi provocerar inte genom lösa påståenden som vi inte kan belägga, utan genom vilka ämnen vi väljer att ta upp och genom att gräva djupare och avslöja vad andra inte fått fram.

Ett reportage eller en artikel i Para§raf utgör aldrig en allmän översyn av ett ämne, sånt hör hemma i läroböcker. Vi har alltid en klar och tydlig vinkel och vi är alltid kritiskt granskande. Kanske kommer vi inte att uppfattas som hemmahörande i salongerna – men det eftersträvar vi inte heller.

Vi ska rapportera inifrån, genom medarbetare som vet vad insidan innebär. Vi ska komma bakom kulisserna och vi gör det genom det kontaktnät våra medarbetare har.

Inga polistalesmän

I Para§raf kommer man aldrig att kunna läsa en intervju med en polistalesman. Dessa operettpoliser som vi dagligen ser i olika tv-kanalers nyhetsutsändningar är andrahandskällor, framskickade för att säga lämpliga saker och dölja annat. Det är där vi kommer in, tar fram och belyser det man vill dölja.

Det här ska prägla det mesta av innehållet. Konkret innebär det att vi i största möjliga utsträckning gräver fram dokument och intervjuar personer som har en direkt in-på- bara-skinnet- kunskap. Vi intervjuar utredare, försvarare, åklagare och alltid när så är möjligt, den misstänkte eller dömde – och aktuella brottsoffer.

Magasinet är inriktat på kriminal- och rättsfrågor i bred mening. Det går inte att dra någon exakt gräns mot vad som är mer av sociala frågor – och det finns inte heller någon anledning att försöka göra det.

Inte i pöbelhoparna

Para§raf tar klar ställning mot brottslighet, men det innebär inte att vi är allmänt hetsande mot de som begått brott. Vi deltar alltså inte i pöbelhopar av olika slag. Men det innebär inte att vi glorifierar kriminalitet.

Vi menar att alla åtgärder som vidtas mot brottsligheten i första hand ska inriktas på att det ska bli färre brottsoffer. I dag ser vi alltför mycket av hämnd- och repressalietänkande som resulterar i det direkt motsatta.

Vi är kritiskt granskande mot i första hand makten i olika former inom rättsområdet: Lagstiftarna i form av de politiska partierna, polis, åklagare, domstolar, kriminalvården, frivården, rättspsykiatrin och ungdomsvården etcetera.

Under de senaste 15-20 åren har framförallt polis och åklagare flyttat fram sina positioner. Och det till den grad att de därmed allt för ofta bryter mot såväl regler som lagar. Samhällsklimatet med pöbelrop på hårdare tag på temat, ”lås in dom jävlarna och kasta bort nyckeln” har lagt en grund för det här.

Det har resulterat i oskyldigt dömda, olagligt arbete med infiltratörer, olagliga förhörsmetoder, dömande på lösa indicier och diskriminering av invandrare i stora delar av rättsapparaten. Kort sagt, det finns mycket att granska.

Driva konkreta frågor

Vi kommer att driva konkreta frågor, som till exempel:

Att polisen ska sluta använda privatpersoner som infiltratörer. Unga äventyrslystna killar och tjejer får sina liv förstörda genom att polisen värvar dem. När de avslöjas blir de mördade eller måste gömma sig utomlands resen av livet.

Att det ska till ett annat resningsförfarande än det nuvarande. Det måste finnas en realistisk möjlighet till upprättelse när domstolar dömt felaktigt.

Att den som avtjänat sitt straff ska ses som en människa som sonat sitt brott och därmed får en ny chans.

Att större resurser läggs på brottsförebyggande arbete och mindre på längre och hårdare straff.

Att resurser i första hand läggs på brottslighet som innebär skador och lidande för enskilda människor, och inte som idag på det som ger kortsiktiga PR-vinster för polischefer och politiska partier.

Helt fristående

Vi som är initiativtagare och utgör redaktionsledningen arbetar ur ett underdogperspektiv. Det har vi med oss – i ryggraden.

Para§raf arbetar utifrån sedvanliga etiska regler och publiceringspraxis inom svenska medier. Vi är fristående från alla särintressen, politiska, religiösa och, vilket är ovanligt i dagens Sverige, även från olika mediegruppsintressen.

Paragraf ägs av redaktionsledningen och alltså inte av någon svensk eller norsk miljardärsfamilj. Därmed tar vi aldrig hänsyn till särintressen. Än mindre har vi en dold agenda som gynnar särintressen.

Inifrån, rättssäkerhet, antirasism och trovärdighet är våra honnörsord.

Vi får ibland frågor om var vi står politiskt. Vi står för FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Därmed följer som en självklarhet att vi är emot alla former av rasism.

Dick Sundevall
Chefredaktör och ansvarig utgivare
Nina Silventoinen
Researchchef

Redaktion

Dick

Dick Sundevall

Chefredaktör
Maila: Dick Sundevall
 

Nina Silventoinen

Researchchef
Maila: Nina Silventoinen