På besök i Johan Forssells totalitära helvete

Det inkom två krönikor som båda tog sin utgångspunkt i Moderaternas kriminalpolitik. En från advokaten Michael Pålsson och den andra från kriminalpolisen Börje Carlsson. Båda hade tagit fasta på vad Moderaternas kriminalpolitiska talesman Johan Forssell fört fram den senaste tiden och reagerat starkt emot det. Vi tyckte det var i intressant med de två olika yrkesperspektiven på samma fråga, så nedan publicerar vi båda krönikorna.