De där som stiftar lagar och sedan försöker kringgå dem

Jag såg ett program som granskade korruption och andra lagbrott som inträffar inom riksdagens hank och stör. Temat för det program som jag tittade på handlade om hur de politiska partierna tog emot penninggåvor till partiernas fromma. Före år 2014 var eventuella gåvor till de politiska partierna inte reglerade. Det fanns således inget som reglerade varken givare efter gåvornas storlek och således inte heller syftet med gåvan. Detta sågs inte med blida ögon och misstankar om korruption kunde inte uteslutas.

Har polisers jakter alltid avbrutits i tid?

Jag läser i bladet att en mc-förare, i 55-årsåldern, skadats svårt efter att ha jagats av polisen i Enköpingstrakten. Dessa jakter som nästan alltid slutar med uppgifter från polisen att de, när de uppmärksammar att den jagade inte vill stanna, har avbrutit jakten. Det är slående att nästan varenda gång en polisjakt, eller ett efterföljande, slutar med ett dödsfall så har polisen strax innan lagt av och i normal hastighet åkt i samma riktning som den jagade.