Monokulturen kontra lagen

Vi har allt oftare de senaste månaderna hört kritik mot det som kallas det mångkulturella samhället. Såsom kritiken får förstås menas att många kulturer inte kan samsas på samma plats, i samma land. Efter att ha lyssnat på kritiken mot det mångkulturella samhället, och då åsyftar jag inte de lite mer udda synpunkterna om ”Jimmie-moments” och liknande, utan professionella politiker, ställer jag mig frågande till om inte dessa politiker allvarligt missförstått vad mångkultur är och vad de legala effekterna hade blivit av en monokultur.

Problemet med att begå brott man inte visste var brottsligt

Det finns två slag av brott. Uppsåtsbrott och oaktsamhetsbrott. Det finns uppsåtsbrott där det inte lönar sig att ens göra invändning om att uppsåt saknas. Ett exempel är fortkörning. De enda invändningar man kan göra är att påstå att vägsträckan var felskyltad eller att det förelåg ett mättekniskt fel när hastigheten uppmättes. Det går inte att säga ”tyvärr missade jag skylten, jag hade inte något uppsåt att köra fortare än tillåtet”.