Debatt

Fritt fram för forskningsfusk i företag

År 2019 fick vi en lag som förbjuder forskningsfusk (Lag 2019:504 om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning). Det var på tiden att vi fick en sådan lag men tyvärr har lagen stora luckor. Lagen tillåter inte granskning av fusk som görs inom företag. Trots att kanske hälften av all statligt finansierad forskning i Sverige görs i någon form av samarbete med företag så får företagens forskning inte granskas enligt lagen.

Klimatet och sveket mot demokratin

Sverige har en klimatlag som slår fast att regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som ska vara ”inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser”. Samtidigt har vi en regering som satsar 8,6 miljarder kronor på fossila bränslen i form av bland annat sänkta skatter och höjda reseavdrag för bilresor. Sverige har därför ett demokratiskt problem med en regering som struntar i lagen och än värre, struntar i våra barn.