Angrepp på valarbetare är en logisk följd av fördjupad konflikt

På senare tid har vi upplevt ett allt hårdare konfliktklimat. I Tyskland har vi sett hur valarbetare som utnyttjar sina demokratiska rättigheter attackeras med våld. Det handlar inte längre om debattklimat. Debatt är för de extrema höger- och vänsterextremisterna ett passerat stadium. Konfliktprocessen handlar då inte om sakfrågor utan om att eliminera varandra, mer att jämföra med revolution, som med kommunismen efter första världskriget och nazismen på 30-talet.