”Fiendens fiende är min vän”

En slutsats man kan dra av Sverigedemokraternas senaste kärleksförklaring till judar och Israels regim, är att inget kan ersätta äkta kärlek. Den senaste tiden har vi kunnat se hur SD-företrädare som Jörgen Fogelklou, som tidigare under kontot ”Afghan” på ett av internets största forum bland annat uttryckt att ”juden är roten till allt ont. Sieg Heil!”, nu publicerat bilder på sig själv med kippa under ett besök i en av Sveriges synagogor.

Alternativ till kvinnofientlighet och rasism

Den senaste tiden har flera stora medier riktat sina strålkastare mot olika fall av korruption inom polisen. Tätt följt av medias granskningar har man kunnat se hur informationen använts av krafter som varit färgade av olika politiska intressen, i medier och sociala plattformar. En fråga som är bra att ställa sig när man läser nyheter som återpubliceras med en tydlig politisk vinkel är: Vad är problemet eller vad presenteras problemet som?