Hej igen Anders Ygeman och Dan Eliasson

Jag tittade på Veckans brott nu i veckan och hade där hoppats få de svar som jag inte fått på mina öppna brev. Jag blev dock besviken, för varken jag eller några andra tittare fick några egentliga svar. Det enda som tydligt framgick var att, Du Anders Ygeman, var obekväm med att behöva sitta där och schavottera inför stora delar av Sveriges medborgare. Däremot verkade Dan Eliasson inte lika obekväm över situationen men han tycktes å andra sidan inte förstå sin roll i polisverksamheten.

Felaktiga brottmålsdomar är rättsstatens Akilleshäl – en genomgång av 2 078 resningsansökningar

Ska den svenska lagstiftaren samla sina krafter framstår frågan om resning i brottmål som den i nuläget allra mest angelägna, hävdar forskaren Moa Lidén i den här mycket läsvärda artikeln. Många har hävdat att det är allt för svårt att få resning när en dom är tveksam, eller till och med uppenbart fel. Den här genomgången av 2 078 resningsansökningar bekräftar den uppfattningen.