Veckans bästa!

När ett utsatt område blir åtgärdat

Gårdsten var ett särskilt utsatt område med alla de problem som kännetecknades av detta. Här bestämde sig poliserna att de skulle ändra på detta och återta området till medborgarnas fromma. Nu fem år senare, efter ett målinriktat arbete med en ständigt närvarande polis, är Gårdsten inte längre klassat som ett särskilt utsatt område utan kan idag ses som ett exempel och ett föredöme för hur klassiskt polisarbete kan resultera i samhälle där lugnet är på väg att återvända.

Finns det några snälla vuxna?

Barn är fantastiska. En människa ser något speciellt i en annan människa som inte alla andra ser och denna människa ser i sin tur något speciellt i den människa som såg henne. Deras kroppar sammanflätas och de kommer in i varandra. Ur denna händelse uppstår ibland ett nytt liv som till lika delar består av den ena människan och till lika delar av den andra. Denna människa är ändå helt igenom ny och har aldrig tidigare funnits. Hon kallas för ett barn.

När poliser anmäler sig själva

Så fort polisen känner på sig att de gjort något fel anmäler de sig själva. Detta låter ju i de flesta fall, för de flesta, lite udda. Hur många medborgare går till polisen och anmäler sig själva för att de misstänker att de gjort något fel? Men de anmäler inte för att få någon dömd. I likhet med de katolska prästerna som inte kan håll fingrar och lem i styr, handlar det egentligen om att få syndernas förlåtelse för att därifrån kunna gå vidare med obefläckad sköld.