Diktaturens blinda verktyg

Att bildningen bland svenska politiker med intresse för kriminalpolitik synes minst sagt bristande, torde numera vara allmänt bekant. Ett inofficiellt, men icke eftersträvansvärt, nytt rekord i demokratisk och rättsstatlig naivitet slogs dock häromdagen när inrikesminister Mikael Damberg på allvar sjösatte en utredning som ska undersöka möjligheterna till så kallad preventiv avlyssning och preventiv husrannsakan. Oppositionens enda reaktion var som vanligt ”för lite” och ”för sent”.

Apropå det här med elbrist

Protester i Finspång: ”Vi flyttade inte hit för att slåss mot några jävla vindkraftverk”. Över 1 200 vindkraftverk stoppade av kommuner. Människor vill ha allt. Det ska vara bekvämt och det ska helst vara elektriskt. Genom att knäppa på en knapp eller genom två små hål i väggen ska bekvämligheten hämtas. Det som ska hämtas är elström. Denna energi som är billig att framställa, enkel att transportera och näst intill ofarlig. El vill vi ha men var ska vi ta’t?