Välkomna till Para§raf

Av Dick Sundevall 2014-07-07

Så är vi då igång. En lös idé om en kriminal- och rättssajt har nu efter några månader resulterat i en redaktion på 3 personer – och 16 frilansmedarbetare. 
Sedan barnsben har man fått lära sig att en önskelista är en önskelista och ingenting annat. Man får se vad man får. Men vi fick hem hela önskelistan!

Som gammal ärrad murvel är det ren lycka att gå igenom listan med namn. Jag vet ingen som jag hellre skulle vilja ha som redaktionschef än den envisa grävaren Peter Isaksson och detsamma gäller för researchchefen Nina Silventoinen.
Bland skribenter och krönikörer märks: Advokat Peter Althin, författarna Börge Hellström, Bengt Sändh, Tomas Lappalainen och Lillemor Östlin. Statsåklagaren Nils-Eric Schultz är också med på tåget, liksom läkaren och före detta länspolismästaren Gunno Gunnmo.
Inifrån fängelsevärlden har vi bland annat Pierre Larancuent och kriminalvårdens högst utbildade, den livstidsdömde Ricard Nilsson, som skriver om fängelselivet och mycket annat. Det här ger ett nätverk som är, för att använda ett ord jag är sparsam med – fantastiskt.

Inte i pöbelhoparna

Para§raf tar klar ställning mot brottslighet, men det innebär inte att vi är allmänt hetsande mot de som begått brott. Vi deltar alltså inte i pöbelhopar av olika slag. Men det innebär inte att vi glorifierar kriminalitet.
Vi menar att alla åtgärder som vidtas mot brottsligheten i första hand ska inriktas på att det ska bli färre brottsoffer. I dag ser vi alltför mycket av hämnd- och repressalietänkande som resulterar i det direkt motsatta.
Vi är kritiskt granskande mot i första hand makten i olika former inom rättsområdet: Lagstiftarna i form av de politiska partierna, polis, åklagare, domstolar, kriminalvården, frivården, rättspsykiatrin och ungdomsvården etcetera.
Under de senaste 15-20 åren har framförallt polis och åklagare flyttat fram sina positioner. Och det till den grad att de därmed allt för ofta bryter mot såväl regler som lagar. Samhällsklimatet med pöbelrop på hårdare tag på temat, ”lås in dom jävlarna och kasta bort nyckeln” har lagt en grund för det här. Det har resulterat i oskyldigt dömda, olagligt arbete med infiltratörer, olagliga förhörsmetoder, dömande på lösa indicier och diskriminering av invandrare i stora delar av rättsapparaten. Kort sagt, det finns mycket att granska.

Fristående från allt och alla

De flesta medier i Sverige hävdar att de är politiskt och religiöst fristående, antingen de är det eller inte. Men de är nästan alltid uppknutna till något mediehus med allt vad därtill hör av olika hänsyn och dolda agendor. Vi har inga sådana knytningar utan är helt fristående. Vi har inte heller, och kommer aldrig att ha, stöd av skattemedel eller liknande. Kort sagt, vi behöver inte och kommer inte att behöva hålla igen så att vi inte kommer på kant med några norska eller svenska miljardärsfamiljer – eller den svenska bidragsapparaten.

Därmed kommer vi sannolikt aldrig att bli accepterade i de mediala salongerna – men det eftersträvar vi inte heller.

Inifrån, rättssäkerhet, antirasism och trovärdighet är våra honnörsord.

Välkomna till Para§raf – nu kör vi!

Stockholm i april 2012

Dick Sundevall
Chefredaktör


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.