Årets jurist – Mårten Schultz

Av Dick Sundevall 2014-07-07

När landets yngste juristprofessor, Mårten Schultz 38, blev utnämnd till årets jurist 2012, var det inte helt okontroversiellt. Konservativa jurister, oberoende av ålder, har svårt för hans språk, stil och offentlighet.

– För några år sedan var det en senior professor som sa till mig att det inte passar sig när en nydisputerad har det här tonfallet, och pratar inför massorna, berättar Mårten Schultz. Jag påminde honom om ett temanummer av Harvard Law Review där de kom fram till att bloggande juristprofessorer både är bättre på att sätta agendan och mer framgångsrika inom akademien.

Han är mest engagerad i rättighetsfrågor i allmänhet. Framförallt yttrandefriheten. Och har ett förflutet som graffitimålare:

– Men det är preskriberat, säger han.

En som yttrade sig om vem han ville rösta på som årets jurist skrev:

Egentligen vem som helst utom Mårten Schultz, som inte är någonting annat än en charlatan.

Men som en kinesisk tänkare som var populär i Europa i slutet av 1960-talet så klokt uttryckte det:

Om dina fiender framställer dig som fullständigt oförsonlig och omedgörlig, vet du att du åstadkommit något bra.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.