Roberto ”The king of cocaine” Suárez

Av Nilsson-Larancuent 2012-04-26

Roberto Suárez, Bolivias okrönta kokainkung, räknas av många som Latinamerikas allra första narkotikabaron. Hans inflytande i hemlandet var så stort att han tillsatte och avsatte presidenter efter eget huvud.

Roberto Suárez Gomez föddes 1932 i Trinidad, Bolivia. Redan från födseln hörde han till sitt lands elit då hans familj hade blivit rik på gummihandeln. En av hans släktingar kallades allmänt för ”gummihandelns Rockefeller” och familjens privata ägor motsvarade ett landområde lika stort som Irland. När efterfrågan på gummi minskade började Suárez-klanen ägna sig åt boskapsuppfödning istället vilket medförde att man byggde upp en hel flotta av flygplan som användes för att frakta både djur och köttprodukter. Eftersom Suárez hade för vana att betala utbildningskostnaderna för traktens unga människor sågs han som något av en hjälte. Detta folkliga stöd behöll han även när han gav sig in i kokainbranschen.

Fraktade kokain istället för kött

Tack vare sin flotta av flygplan kunde Suárez snabbt ställa om verksamheten så att man, istället för att frakta kött, nu smugglade kokain till Colombia där varorna transporterades vidare till USA och Europa. Familjens privata marker gjordes om till kokafält och fullskaliga laboratorier uppfördes runtom i djunglerna på gränsen till Brasilien. I samband med att Suárez lades in på sjukhus för en blindtarmsinflammation bestämde sig de bolivianska myndigheterna för att försöka gripa honom. Men hela Santa Cruz, som var hans hemstad, medverkade i komplotten mot myndigheterna och stadens invånare lyckades med att skydda sin välgörare från polisen.

Anlitade nazister

USA:s narkotikapolis, DEA, menar att Suárez gav sig in i den lukrativa narkotikahandeln redan under mitten på 70-talet. Tack vare sina piloter och flygplan kom han att bli en viktig länk i kedjan som förenade bolivianska kokaodlare med colombianska uppköpare av kokapasta, det vill säga råprodukten som framställs av kokablad och som sedan processas till rent kokain. Kokainkungen, som redan hade fötts med silversked i mun, mångdubblade både sin rikedom och sitt politiska inflytande i landet. Han anlitade libyska kommandosoldater och nazistiska krigsförbrytare för att utbilda soldaterna i sin privata armé. Klaus Barbie, ”slaktaren från Lyon”, var en av dessa instruktörer och efter att ha utbildat Suárez armé rekommenderade kokainkungen den gamle SS-officeren till Bolivias dåvarande diktator, general Hugo Banzer, som tog Barbie i sin tjänst.
Under en period då Suárez låg i krig med de colombianska kartellerna sköt hans enorma privatarmé ner flera propellerplan. Soldaterna var beväpnade med kulsprutor, kpistar och raketgevär och såg till att göra processen kort med de colombianska piloterna. Kort därefter var hela Bolivia än en gång i Suárez händer och colombianerna återgick till att göra affärer med honom istället för att försöka ta över hans verksamhet.

”Den bolivianska kokainkuppen”

Kokainhandeln gjorde Suárez till Bolivias mäktigaste man och tillsammans med några högt uppsatta officerare orkestrerade han 1980 en statskupp. Statskuppen mötte inget motstånd hos den bolivianska befolkningen eftersom dessa ändå var trötta på general Hugo Banzers styre. Tillsammans bildade officerarna en militärjunta som leddes av general Luis Garcia Meza Tejada och dennes högra hand, inrikesminister Luis Arce Gomez, som för övrigt var Suárez kusin.
Bildandet av militärjuntan var både olagligt och i strid med landets konstitution eftersom Bolivia vid denna tidpunkt vare sig hotades av inre oroligheter eller yttre fiender. Faktum är att juntans främsta mål var att underlätta för landets kokainhandlare, vilka gav militärerna en andel av sina förtjänster. Av denna anledning har statskuppen även kallats för ”den bolivianska kokainkuppen”. Efter denna kupp fick Suárez än mer makt över vem som på pappret styrde landet.
Dessa händelser skildrades i den klassiska gangsterfilm Scarface där Suárez livshistoria stod modell för den bolivianska kokainkungen Alejandro Sosa. I filmen anlitar Alejandro Sosa exilkubanen Tony Montana för att förhindra en boliviansk dissident från att tala inför FN:s generalförsamling i New York. Även denna del av intrigen är baserad på verkliga händelser.

/wp-content/uploads/content/utblick/kokainkungen/ Roberto ”The king of cocaine” Suarez .jpg

10,3 miljarder kronor i vinst

Enligt DEA gjorde Suárez ( bilden till höger) i början av 80-talet en årlig vinst motsvarande 10,3 miljarder kronor i dagens penningvärde. I Bolivia betraktade man dock inte hans brottsimperium som skadligt för landet, tvärtom ansågs att det han gjorde var bra eftersom en del av pengarna användes till att förbättra livet för många bolivianer.
År 1980 inleddes en av DEA:s mest omfattande spaningsoperationer och målet var att gripa ”kokainkungen”. Federala agenter lyckades infiltrera hans organisation och köpa kokainpasta för nio miljoner amerikanska dollar. På detta sätt kunde man gripa två av Suárez underlydande i Miami. Två år senare, 1982, arresterades även Suárez son i Schweiz för innehav av ett falskt pass. Han utlämnades till Miami där han skulle ställas inför rätta för sin delaktighet i faderns kokainaffärer. Suárez vände sig då direkt till USA:s regering med ett erbjudande. I ett öppet brev till president Ronald Reagan erbjöd kokainkungen att betala av hela Bolivias statsskuld kontant samt att personligen infinna sig i USA för att stå till svars för sina brott, om USA bara frigav hans son. Vid den här tidpunkten uppgick Bolivias utlandsskulder till drygt tre miljarder dollar och USA var en av de största fordringsägarna. I slutänden blev det inget av med denna överenskommelse. Roberto Suárez Jr. blev frikänd och släpptes av USA, utan att hans far infann sig på amerikansk mark eller betalade av en enda krona på den bolivianska statsskulden.

Hade en leopard som husdjur

Trots att Suárez var efterlyst både internationellt och av bolivianska myndigheter tvekade han aldrig inför att skylta med sin rikedom. När hans dotter Headi skulle gifta sig 1984 flög han in 250 gäster till bröllopet med privatflyg. Vissa av gästerna var högt uppsatta tjänstemän och politiker i den bolivianska regimen. Kokainkungen sägs även ha haft en leopard som husdjur på sin ranch. Men till skillnad från sina vilda släktingar ska denna leopard ha burit ett diamantbesatt guldhalsband runt halsen som matchade Suárez guldpläterade pistol. Suárez använde även sina pengar till att köpa annonsplatser i tidningar där han informerade sina landsmän om hur korrupt deras regering var.

Dog i en hjärtattack

År 1988 greps han slutligen och dömdes till 15 års fängelse för att ha framställt och sålt både kokablad och kokapasta. Kort därefter dödades hans son i en skottlossning med polisen som hade omringat hans hem. Trots att Suárez dömdes till 15 års fängelse så kom han ut efter bara halva tiden. Fyra år senare, den 20 juli 2000, dog han 68 år gammal av en hjärtattack. Bara några veckor dessförinnan medverkade han i ett lokalt TV-program och uttryckte då ånger över sina livsval. ”Mitt livs värsta misstag var när jag gav mig in i kokainhandeln”, sa han.

Om det är något man kan lära av denna historia så är det att inga pengar i världen kan kompensera för det mänskliga lidande som följer i droghandelns spår, inte ens alla de miljarder som strömmade in till ”kokainkungens” kassavalv.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.