CIA – Cocaine Import Agency

Av Nilsson-Larancuent 2012-05-03

Under 80-talet var USA:s underrättelsetjänst, CIA, inblandade i storskalig smuggling av kokain till det egna landet. Man spelade enligt egna regler och ignorerade lagen.

Med den egna regeringens godkännande har den amerikanska underrättelsetjänsten, CIA (Central Intelligence Agency) både avsatt och tillsatt ledare runt om i världen. När den USA-vänliga diktatorn i Nicaragua, Anastasio Somoza, 1979 störtades av vänsterledaren Augusto Sandino, så var farhågorna många. Att låta Sandino sitta kvar vid makten var inget alternativ. Detta var en tid då Ronald Reagan var president och hotet från Sovjetunionen var som störst. USA såg kampen mot kommunismen som sin viktigaste uppgift och det var en kamp där alla medel var tillåtna.

Contras bildades

En av den störtade diktatorns närmaste män, Oscar Blandón, var med och grundade en organisation som skulle få en viktig roll för CIA:s försök att återställa makten i Nicaragua. Organisationen döptes till ”Contras”, en förkortning av det spanska ordet för kontrarevolution, och utgjorde en samlingspunkt för Sandinos motståndare. Även om Somoza vid det laget var död och därför inte kunde återinsättas så skulle USA göra allt för att störta Sandino och tillsätta en mer USA-vänlig ledare.

USA finansierade lönnmord och våldtäkt

USA hade en viktig roll då det gällde att finansiera, träna och beväpna Contras. CIA gjorde det dessutom till sin uppgift att koordinera alla insatser. Genom lönnmord, tortyr av civila, våldtäkt av kvinnor och mord på barn så spred USA-tränade Contras-medlemmar skräck och terror i Nicaragua.
Inledningsvis kunde USA ge Contras officiellt stöd, men när information om vad Contras egentligen gjorde började läcka ut så vände folkopinionen. Den amerikanska kongressen beslutade att förbjuda all form av militärt stöd till Contras – ett förbud som även gällde försvarsdepartementet och CIA. Men att man bröt mot lagen bekymrade inte CIA, stödet skulle fortsätta.

Sålde vapen till Iran

Det blev löjtnant Oliver North som med stöd av det nationella säkerhetsrådet, NSC (National Security Council), fick ansvaret för den fortsatta finansieringen av Contras. North skapade en hemlig organisation, The Enterprise, som kom att bli NSC:s och CIA:s förlängda arm i världen. De hade egna flygplan, fartyg, agenter samt hemliga bankkonton. Organisationen behövde inte rapportera till någon överordnad instans men fick inte heller några pengar från USA:s statskassa. Därmed uppstod ett behov av att finansiera verksamheten, vilket North löste genom att sälja vapen till Iran. Detta trots att Iran låg i krig med Irak och därför omfattades av ett handelsembargo. Inkomsterna från den illegala vapenförsäljningen användes för att beväpna soldaterna i Contras.

Allierade sig med diktatorer

Intäkterna från vapenförsäljningen var dock otillräckliga för att finansiera det kostsamma kriget i Nicaragua. För att bekämpa Sandino och hans anhängare vände sig därför North till Panamas diktator, Manuel Noriega. Noriega gick med på att bidra med vapen och utrustning till Contras, i utbyte begärde han bland annat att USA skulle häva förbudet mot vapenexport till Panama.
North vände sig även till general José Bueso Rosa i Honduras som sedan länge hade stött Contras. CIA ville se generalen ta en mer framträdande plats i sitt lands regering, men då krävdes att den sittande presidenten störtades. En plan utarbetades för detta, men finansiering saknades. Lösningen blev kokainsmuggling. En sändning på 346 kilo skickades till Florida, men beslagtogs av FBI. Spåren ledde till den honduranska generalen som greps och fördes till USA. North kontaktade då högt uppsatta tjänstemän inom Reaganadministrationen för att försöka påverka rättsprocessen, vilket han lyckades med. Trots det stora partiet kokain så fick generalen endast ett kortare fängelsestraff, varefter han kunde återvända till Honduras.

Kokainsmuggling tog fart

Utan hjälp från den honduranska generalen blev Oliver Norths samarbete med Oscar Blandón, en av Contras ledare, än viktigare. Blandón reste ofta från Nicaragua till Kalifornien och under en av dessa resor introducerades han för Ricky Ross, en kokainhandlare i Los Angeles. Blandón började snart sälja kokain för flera miljoner dollar i månaden till Ross och ofta smugglades varorna från Nicaragua till USA med samma flygplan som flög vapen i andra riktningen, det vill säga plan som tillhörde The Enterprise. North kunde därmed fortsätta köpa vapen och annan utrustning till Contras.

Första avslöjandet

I december 1985 framfördes en rad anklagelser mot CIA och myndighetens samröre med Contras. Bakgrunden var en omfattande undersökning som nyhetsbyrån Associated Press hade genomfört där det framgick att Contras smugglade kokain till USA. Storyn plockades dock inte upp av övriga media, men trots bristen på mediedrev så kunde North inte längre ostört organisera sin kokainimport.

Fler motgångar

Ännu ett bakslag för Oliver North var när Blandón 1986 greps av FBI. USA:s federala polis hade starka bevis för att Blandón hade smugglat in hundratals kilo kokain i landet. När nu både den honduranska generalen och Oscar Blandón inte längre kunde hjälpa till så fick North allt svårare att finansiera Contras krig.
Norths situation blev inte bättre när en CIA-pilot sköts ner över Nicaragua av Sandinos anhängare. Ombord på planet fanns dokument som avslöjade mycket av CIA:s aktiviteter i Latinamerika och särskilt kopplingen till Manuel Noriega blev en politisk belastning för USA.
En mängd utredningar följde på dessa avslöjanden, däribland Reaganadministrationens egen rapport som släpptes 1986 och senator John Kerrys rapport som blev offentlig tre år senare. Av dessa rapporter framgick att Contras hade befattat sig med kokainhandel och att CIA i vart fall hade varit indirekt inblandade.

/wp-content/uploads/content/utblick/cia/Oliver_North_mug_shot.jpg

Oliver North åtalades

Som operativt ansvarig för både NSC:s och CIA:s stöd till Contras fick Oliver North ta värsta smällen. Han åtalades för 16 olika brott, men dömdes bara för tre: accepterandet av illegala bidrag, hindrande av en kongressutredning samt icke-auktoriserad förstörelse av statliga dokument. Dessa brott gav honom villkorligt fängelse i tre år, 900 000 kronor i böter samt 1 200 timmars samhällstjänst. Domen upphävdes dock när Norths advokat framgångsrikt lyckades argumentera för att de uppgifter som användes mot hans klient i rättegången hade lämnats av North själv i samband med vittnesmålet inför kongressen. Det som sades i vittnesmålen fick inte användas som bevisning då North hade fått immunitet; därmed gick han också helt fri från alla anklagelser.

En mörkläggning?

Trots alla avslöjanden skrevs det knappt en rad om härvan förrän journalisten Gary Webb 1996 publicerade sin artikelserie Dark Alliance. Webb gjorde gällande att det var CIA som låg bakom den explosionsartade ökningen av crackkokainmissbruket på 1980-talet, detta genom att förse Ricky Ross med kokain via Blandón. CIA dementerade anklagelserna och utredde saken, men konstaterade att inga som helst förbindelser fanns mellan kokainsmugglare och CIA. Denna nyhet, det vill säga påståendet att CIA inte hade med Contras kokainsmuggling att göra, plockades däremot upp av både Washington Post och New York Times.

Anklagelserna mot CIA stärktes

Hela utredningen, som enligt CIA bevisade att de inte hade haft med kokainsmuggling att göra, blev offentlig 1998. Trots att den var starkt censurerad så visade den sig, tvärtemot vad CIA hade sagt, innehålla information som stödde Webbs anklagelser. Bland annat framgick att CIA inte bara kände till att Contras smugglade vapen, de tillät även egna medarbetare att ta emot kokain som betalning för vapen – och detta på amerikansk mark! Även Los Angeles Times och Chicago Tribune kunde i efterhand konstatera att Webb hade belägg för de anklagelser som presenterades i Dark Alliance-serien.

Efterspelet

Oliver North kom undan med hjälp av en juridisk teknikalitet. Inga andra personer av högre rang inom CIA, NSC eller Reaganadministrationen ställdes till svars. Däremot fick journalisten Gary Webb sätta livet till. Han planerade nämligen en ny artikelserie om CIA:s kopplingar till narkotikahandel och inför denna hade han bland annat träffat kokainhandlaren Ricky Ross på nytt. I samband med detta mottog Webb flera dödshot. Den 10 december 2004 hittades han död. I handen höll han en pistol och vid hans sida låg ett självmordsbrev. Problemet var bara att rättsläkaren konstaterade att Webb inte var skjuten med ett utan två dödande skott i ansiktet, vilket måste betraktas som en ovanlig bedrift av en självmördare.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.