Visste du att …

Av Dick Sundevall 2012-04-27

Del 3

Visste du att det kostat 4 000 att moona. Det var vad en 35-åring i Ulricehamn fick böta för att han visat häcken för en 60-åring efter en hetsig diskussion. Men de 100 000 i skadestånd som 60-åringen krävde för "psykiskt lidande" fick han inte igenom.

Visste du att när Sverige skulle modernisera dödandet av sina medborgare och därför beställde en giljotin från Frankrike 1901, så blev det stopp i tullen. Det fanns ingenting som hette ”giljotin” i deras papper, och därmed kunde inte dödsmaskinen förtullas. Till slut löste man problemet genom att ta in den som ”slåttermaskin”.

 

Visste du att Sverige sista bödel, A G Dahlman, var stolt över sitt yrke. Därför hade han sin titel på dörrskylten: Skarprättare. Han bodde på S:t Eriksgatan 55 i Stockholm och var den enda som med tiden blev skarprättare för hela riket.

 

Visste du att folktron gör gällande att man inte kan bygga hus på gamla avrättningsplatser, då det kan medföra stor olycka. Det enda undantaget lär vara Katarina kyrka i Stockholm och det är därför den kyrkan brinner då och då, hävdar de vidskepliga.

 

Visste du att det kärleksfulla uttrycket ”rackarunge” som en förälder kan säga till sitt barn, har en helt annan än kärleksfull grund. ”Rackarna” var bödelns hantlangare under de mörka år då dödsstraffet praktiserades i Sverige. Och lägre ner i anseende än att vara rackare kunde man inte komma, med livet i behåll.

 

Visste du att när stråtrövarna Hektor och Tektor skulle avrättas, så miste den ene huvudet på Gotland och den andra i Malmköping i Södermanland. De hade härjat i båda dessa län och då avrättningarna på den tiden var folknöjen, fördelade höga vederbörande det hela ”rättvist” mellan de båda länen.


Visste du att den sista som avrättades i Sverige, kyparen Ander, miste huvudet för att han vägrade be om nåd. Ander var en notorisk hustrumisshandlare som gjorde sig skyldig till ett rånmord genom att slå ihjäl en kassörska på ett växlingskontor. När han avrättades 1910 var det första och sista gången giljotinen användes i Sverige.

 

Visste du att samma år som dödstraffet i fredstid avskaffades i Sverige, 1921, fick kvinnor rösträtt. Det kunde alltså gått till historien som ett framsynt år, men under hösten samma år beslutade en enig riksdag att inrätta ett rasbiologiskt institut. Det invigdes året därpå i Uppsala och blev det första i sitt slag i världen.Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.