Tågmiss ger fängelse

Av Nilsson-Larancuent 2012-06-21

Ett misstag brukar vara just ett misstag, men inom Kriminalvården kan en oavsiktlig tabbe leda till att man riskerar att få sin villkorliga frigivning senarelagd, så var fallet med den intagne som missade att stiga av vid rätt tågstation.

En intagen var ute på sin första permission utan någon bevakning. Han hade fått tillstånd att åka he...

Börja prenumerera för att läsa detta innehåll.

Starta din prenumeration här

Eller logga in på ditt konto nedan:

 

 


Publicerad