Tågmiss ger fängelse

Av Nilsson-Larancuent 2012-06-21

Ett misstag brukar vara just ett misstag, men inom Kriminalvården kan en oavsiktlig tabbe leda till att man riskerar att få sin villkorliga frigivning senarelagd, så var fallet med den intagne som missade att stiga av vid rätt tågstation.

En intagen var ute på sin första permission utan någon bevakning. Han hade fått tillstånd att åka hem över dagen till sin familj och helt enligt de instruktioner som gäller för en permittent så rapporterade han in hos polisen – så långt allt väl. Men på vägen hem så hände det som bara inte fick hända (i alla fall enligt Kriminalvårdens åsikt), han missade att stiga av vid rätt tågstation.

Satt och läste en bok

Efter att för första gången på flera år ha träffat sin fru och sina barn i frihet så var den intagne både fysiskt och psykiskt slut. Djupt försjunken i en bok satt han på tåget som skulle ta honom tillbaka till anstalten. I sammanhanget kan det nämnas att lektyren som lästes var Para§rafs egen chefredaktör Dick Sundevalls alster ”Torpeden”, så det kan ju diskuteras om inte han har lite skuld i det hela (att boken var för fängslande var dock inte ett argument som användes när den intagne senare i förhör yttrade sig över varför han missade sin hållplats).

När permittenten efter ett tag tittade på sin klocka och såg att den var 17:35 så reflekterade han över att det var samma tid som bussen till anstalten skulle ha avgått. Konduktören letades upp och det visade sig då att den intagne missat att kliva av på rätt ställe. Omedelbart ringdes vakthavande befäl vid anstalten upp för att informeras om vad som hänt (helt i enlighet med de stående instruktioner som finns i det fall något oförutsett händer under en permission). Man kom då överens om att permittenten skulle gå av vid nästa station och ta ett tåg tillbaka, för att sen åka med nästa buss till anstalten som gick någon timme senare.

Paniken steg

Den intagne gjorde som han blivit instruerad, men nu började lagen om alls jävlighet att gälla, naturligtvis blev det tåget som han åkte tillbaka med försenat. Detta medförde att den buss som skulle ha tagits hann köra iväg. Vakthavande befäl kontaktades då igen och den nya situationen diskuterades. Nästa buss gick ytterligare ett par timmar senare, vakthavande befäl sa att det är lugnt bara permittenten inte missade nästa avgång eftersom det var den sista som gick för kvällen.

Den intagne har berättat för Para§raf hur paniken steg och hur hopplöst allt kändes: ”Jag kände för att strunta i allt, det började bli för mycket. Men till slut bestämde jag mig för att ta det säkra före det osäkra och valde att beställa en taxi.”

Men som reglerna säger så ringde han först – ännu en gång – till vakthavande befäl som sa att anstalten inte kunde lägga ut för taxin och att den intagne i så fall måste ha pengar med sig. Den intagne sa att han hade sitt kreditkort och även lite kontanter. En taxi beställdes och det skulle kosta 600 kr att åka till anstalten.

När taxin kom fram till fängelset så skulle resan betalas. Den intagne tog fram sitt kreditkort och chauffören drog den i sin kortläsare, som naturligtvis visade sig vara sönder. Som tur var hade permittenten en tusenlapp i kontanter kvar, men då saknade självklart chauffören växel. Men den intagne hade inget annat val än att lita på att chauffören skulle återbetala pengarna.

Knappt två timmar försenad kunde permittenten andas ut när han gick in på anstalten. Men nu skulle anklagelser om misskötsamhet riktas mot honom.

Riskerar att få längre straff

Inom några dagar hölls ett förhör där den intagne gavs möjlighet att bemöta anklagelserna om brott mot föreskrifterna (sen ankomst efter en permission). Han förklarade att det berott på den mänskliga faktorn och att han inte haft något uppsåt. Han frågade även varför ett misstag, vilket var vad det handlade om, skulle likställas med misskötsamhet. Kriminalvårdspersonal som höll i förhöret sa bara att de fick gå igenom alla omständigheter och sedan fatta ett beslut, men att det troligen skulle få någon form av konsekvens.

Efter en dryg vecka kom beslutet och där stod bland annat: ”Av vad som framkommit av ärendet finner anstalten det styrkt att [den intagne] gjort sig skyldig till brott mot föreskrifterna genom att inte inställa sig i tid efter sin permission … Vidare informeras [den intagne] om att vad som har framkommit i utredningen senare kan ligga till grund för bedömning av frågan om uppskjuten villkorlig frigivning.”

Har överklagat beslutet

Här är alltså en intagen som anses ha misskött en permission eftersom han av misstag inte har stigit av vid rätt tågstation. Att en resenär missar en station är väl något som händer många dagligen, men i fängelse så verkar det handla om ett regelbrott som anstalten anser eventuellt ska kunna leda till en senareläggning av den villkorliga frigivningen.

Den intagne har överklagat beslutet och Para§raf återkommer med en uppdatering när högre instanser givit sin syn på misstaget. 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.