Besöksförbud

Av Nilsson-Larancuent 2012-06-15

Är man känd så kanske man har någon galen beundrare som förföljer en. Gemene man kan ha en ex-partner som är lite sinnesrubbad och inte kan släppa taget. Då kan det vara dags att skaffa ett besöksförbud.

 

De rent juridiska reglerna finns i lagen om kontaktförbud (tidigare hette det lagen om besöksförbud) och de går i huvudsak ut på att åklagaren kan fatta ett beslut om att en viss person inte får ta kontakt med eller följa efter en annan person. Önskas ett kontaktförbud mot någon så vänder man sig till åklagarmyndigheten.

Utvidgat kontaktförbud

Det finns även något som kallas för utvidgat kontaktförbud, vilket innebär att man inte bara ska undvika en viss person, utan dessutom ska hålla sig borta från vissa platser där den person man inte ska ha att göra med brukar befinna sig. Om detta inte respekteras så kan ett beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud fattas, där blir det förbjudet att befinna sig inom ett ännu större geografiskt område. Denna mest inskränkande variant kan även kombineras med att den person som det gäller bevakas elektroniskt, exempelvis genom en fotboja.

Ett kontaktförbud gäller så lång tid som det står på beslutet, dock högst i ett år. Gäller det en gemensam bostad så får beslutet gälla i högst två månader. Om det är ett särkskilt utvidgat kontaktförbud med elektronisk övervakning så får den typen av inskränkningar inte vara längre än sex månader. Sen finns det vissa möjligheter till att få förlängningar om omständigheterna är sådana att en hotfull situation finns kvar, detta bedöms från fall till fall.

Riskerar fängelse

Om man bryter mot ett kontaktförbud är straffet böter eller fängelse i högst ett år. Men det gäller bara om det är en allvarligare överträdelse, är den obetydlig så kan man inte straffas. Var gränsen går mellan vad som anses allvarligt och obetydligt är en bedömningsfråga. Samma straff gäller om man försöker hindra att elektronisk övervakning sker vid ett särskilt utvidgat kontaktförbud.

Kontaktförbud kan överklagas

Naturligtvis ser det aldrig bra ut att man har haft ett kontaktförbud på sig, så det kan vara väl värt att överklaga åklagarens beslut till tingsrätten. Både den som har fått ett kontaktförbudsbeslut emot sig och den som har fått ett avslag på ett begärt kontaktförbud kan vända sig till åklagaren och antingen muntligen eller skriftligen begära att ärendet överlämnas till tingsrätten för prövning. Om det gäller ett kontaktförbud för den gemensamma bostaden eller ett särskilt utvidgat kontaktförbud så kan man även få en advokat betald av staten.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.