Visste du att …

Av Dick Sundevall 2012-05-23

Del 5

Visste du att Kriminalvårdens ledning har skrivna direktiv till sina anställda som utgör brott mot grundlagen?

 

I vad man benämner, Kriminalvårdens Kommunikationsstrategi, står det:

Den principiella rätten att meddela uppgifter till medierna påverkas praktiskt sett av begränsningarna i rörelse- och handlingsfrihet i anstalt. Det gäller i synnerhet intagna på säkerhetsavdelningar och häktade med restriktioner som har svårt att utöva grundlagsstadgade rättigheter när det gäller att ta emot besök av medierna.

Här blandar man ihop två helt olika saker. Om någon är häktad med restriktioner så pågår nästan alltid en polisutredning. Att man då som journalist inte får besöka personen ifråga är inte mycket att säga om. Men när det handlar om ”intagna på säkerhetsavdelningar” så pågår ingen utredning. De är avdömda, placerade i anstalt och har då en grundlagsskyddad rätt att ha kontakt med journalister. Yttrandefriheten i grundlagen gäller även för den som är dömd till ett fängelsestraff.


Visste du att man i Kriminalvårdens ledning tror att man är några slags chefsöverläkare på psykkliniker? Det framgår av samma kommunikationsstrategi, avseende kontakter med medier:

De hinder som ställs upp för de intagna att utöva sina rättigheter ska inte vara föranledda av tryckfrihets- och yttrandefrihetsrättsliga skäl utan av hänsyn till ordning och säkerhet och den intagnes återanpassning till samhället.

En chefsöverläkare på en rättspsykiatrisk klinik kan naturligtvis, på medicinsk grund, hindra en intervju med en patient som av domstol är bedömd som ”allvarligt psykiskt störd” och därmed placerad på rättspsyk. Som skäl kan anges att intervjuer skulle påverka patientens sjukdomstillstånd negativt och därmed försvåra återanpassningen till samhället.

Men inom Kriminalvården har man naturligtvis ingen som helst rätt att inskränka yttrandefriheten för en intagen i fängelse med hänvisning till att det skulle försvåra ”den intagnes återanpassning till samhället”.

– Vi tycker inte att yttrandefrihet är bra för dig, är inget hållbart argument.


Visste du att Kriminalvården under några år haft en skenande budget och övertrasserat sina anslag kraftfullt?


Visste du att Kriminalvården gjort upphandlingar de senaste åren för 5,7 miljarder, utan att följa lagen om offentlig upphandling. Bakom det här döljer sig mutbrott.


Visste du att det fortfarande inte är helt utrett hur många som varit inblandade i muthärvan angående Kriminalvårdens centrala upphandlingar?


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.