Visste du att …

Av Nilsson-Larancuent 2012-06-09

Visste du att diagnosen psykopati vare sig är godkänd i det amerikanska psykologsamfundets diagnosmanual DSM-IV eller Världshälsoorganisationens diagnosmanual ICD-10, men att diagnosen ändå används av Kriminalvården för att bedöma intagna?

Visste du att psykopati diagnostiseras enligt checklistan PCL-R som består av 20 påståenden där varje påstående antingen kan kategoriseras ”stämmer”, ”stämmer delvis” eller ”stämmer inte alls”? Poängen 2, 1 respektive 0 tilldelas. Får man någonstans mellan 26-40 poäng så anses man vara psykopat.

 

Visste du att flera av de påståenden som frågas efter inte har med våld att göra, utan om vardagliga normbrott?

 

Visste du att ett av påståendena gäller hur många relationer den som ska bedömas har haft? Har man, enligt bedömaren, haft för många relationer så får man 2 poäng (det kan räcka med 4-5 stycken), medan om man bara haft en relation i sitt liv och sedan länge är gift så får man 0 poäng.

 

Visste du att Kriminalvårdens egen forskningschef, professor Martin Grann, i flera offentliga uttalanden har klargjort sin opposition mot användandet av psykopatidiagnosen? Han har bland annat sagt att begreppet psykopati inte bör användas eftersom det är en nedsättande och stigmatiserande diagnos som egentligen inte behövs.

 

Visste du att trots detta så används psykopati ofta som ett huvudsakligt skäl till att neka intagna olika friförmåner, placeringar i anstalter av lägre säkerhetsklasser och i vissa fall även möjligheten att få tillgång till rehabiliterande programverksamhet samt terapi med en psykolog (det finns nämligen de som anser att psykopater inte kan behandlas).

 

Visste du att många experter dömer ut användandet av psykopatibegreppet och framhåller att det inte är en användbar diagnos om man vill förutsäga återfall hos enskilda individer? Ändå använder Kriminalvården det som underlag för just det ändamålet.

 

Visste du att homosexualitet tidigare ansågs vara en underart av psykopati?

 

Visste du att nästan alla psykopater som upptäcks sitter i fängelse? Ett av skälen är att det bara är där man kan leta och fortfarande anses vara politiskt korrekt. Det går ju knappast att börja leta psykopater bland exempelvis gymnasieelever eller poliser, eftersom det skulle leda till ett ramaskri från alla de individer som plötsligt fick denna diagnos – utan att ha gjort sig skyldiga till något annat än att ha svarat fel på psykologernas frågor.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.