Visste du att …

Av Nilsson-Larancuent 2012-06-06

Visste du att man i en del danska fängelser kan få både egen telefonlinje och internetuppkoppling i cellen?

 

På vissa öppna anstaltsavdelningar i Danmark kan intagna ansöka om att få en egen telefonlinje och tillgång till internet i sina celler. Syftet är bland annat att normalisera den intagnes tillvaro så mycket som möjligt inför en framtida frigivning. Dessutom underlättas kontakten med anhöriga, vilket också är en viktig återfallspreventiv faktor. Om privilegiet missbrukas på något sätt dras det naturligtvis in, men det är sällan några sådana åtgärder måste vidtas.

Svenska regler är mycket hårdare än danska

I Sverige finns inga liknande möjligheter, till och med på öppna anstalter är det noga reglerat till vilka personer som de intagna får ringa. Och någon tillgång till internet är det absolut inte tal om, såvida man inte har ett specialtillstånd, vilket kan fås för vissa studier. Men då sitter en vakt hela tiden med och bevakar vad den intagne gör – endast studierelaterade sidor är då tillåtna att besökas.

Frihet under ansvar

I sammanhanget kan det nämnas att danska fängelser inte har större problem med misskötsamhet än vad svenska har, på öppna anstalter är det snarare tvärtom. Frihet under eget ansvar verkar alltså fungera. Frågan är då när Sverige inför liknande privilegier? En kvalificerad gissning är: troligtvis aldrig.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.