Du är frisk om du kan gå 100 meter

Av Nilsson-Larancuent 2012-06-04

Har man ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder så finns möjlighet att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade, men det är inte särskilt lätt. Det finns de som faktiskt är i behov av ett handikapptillstånd men som ändå nekas. Para§raf ska förklara regelverket och ge lite god råd.

En ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade lämnas in till den kommun där man är folkbokförd. Såväl den som själv är funktionshindrad och har eget körkort, som den som inte kör men är i behov av hjälp av föraren, kan få tillstånd. För att få en ansökan godkänd krävs ”ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand”. Detta kan tolkas ganska vitt, eller snävt, beroende på hur den enskilda beslutsfattaren väljer att behandla ärendet. Och inte blir regelverket tydligare för att man läser Transportstyrelsens föreskrift. Där står att beslutsfattaren ska ta hänsyn dels till den sökandes förmåga att förflytta sig (till fots) på egen hand med eventuella hjälpmedel, och dels möjligheten för en som själv inte har körkort att vänta på föraren vid en viss plats.

Får inte kunna gå 100 meter

För att man ska kunna bevisa ett varaktigt funktionshinder krävs nästan alltid läkarintyg och det är viktigt att den sökande svarar på läkarens frågor på ett visst sätt. Para§raf har gått igenom flera beslut på överklaganden till Transportstyrelsen och då funnit en central fråga som ställs av de flesta läkare vid skrivandet av läkarintyget. Frågan formuleras ofta: ”Hur långt kan du gå?”

En sökande som Para§raf varit i kontakt med sa till läkaren att han kunde gå cirka 100 meter, vilket räckte för att han skulle få avslag av kommunen och sedan även på sina överklaganden. Han ansågs helt enkelt vara för frisk, detta trots att läkarintyget i övrigt bland annat klargjorde att han led av: ”Ljumskbrock, höftsmärta hö, ledbandsruptur hö hand, smärta handleder … han kan gå cirka 100 m innan han får stanna och vila bl a pga smärta i ljumskbrock, stelhet och smärta hö höft.”

Transportstyrelsen har genom sina beslut på överklaganden fastställt en praxis som går ut på att en sökande som klarar av att gå 100 meter vanligtvis inte anses ha en varaktigt nedsatt gångförmåga.

Beslut kan överklagas

Skulle man inte vara nöjd med kommunens beslut så kan det överklagas till länsstyrelsen vars beslut i sin tur kan överklagas till Transportstyrelsen. Men det är väldigt få som får rätt i sina överklaganden, därför är det bäst att se till så att ens ansökan till kommunen uppfyller de uttalade och outtalade krav som ställs.

 

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.