Mucka till arbete

Av Nina Silventoinen 2012-05-28

Regeringen ger Kriminalvården och Arbetsförmedlingen i uppdrag att förstärka insatserna för dömda kvinnor. Syftet är att förbättra kvinnornas förutsättningar att få arbete, efter avtjänat fängelsestraff.

– Det här är ett sätt att öppna stängda dörrar, då myndigheterna är rädda för att ta egna initiativ, säger Justitieminister Beatrice Ask.

I dag sitter cirka 700 kvinnor i fängelse och runt 1500 i frivården. De är ofta hårt utsatta med en problemfylld livssituation när det gäller arbete och ekonomi. Regeringsuppdraget handlar om att få kvinnorna att komma ut i bättre skick och med bättre framtidsutsikter än när de kom in i Kriminalvården.

1+1=3

I och med uppdraget vill regeringen få till en ”1+1=3 situation”. Det ska bli lättare för kvinnorna att få en utbildning, både för deras och för barnens skull. Vilket i sin tur även gynnar samhället. Arbetsmarknadsutbildningen som finns idag är ofta riktad till män, som exempel, svetsning och verkstadsutbildningar. Det har nu uppmärksammats och ska arbetas aktivt med. Kvinnorna måste kunna få möjlighet till realistiska utbildningar.

– Sedan 1980 finns ett samarbete mellan kommunerna, Frivården och Arbetsförmedlingen, säger Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Det måste utvecklas ännu mer. Precis som på Arbetsförmedlingen ska varje person inom Kriminalvården ha en handlingsplan om hur man kommer ut i egen försörjning. Kvinnorna måste stöttas hela vägen, det ska inte vara något som bara sker i slutet på verkställigheten.

Specialdesignat uppdrag

Nu får alltså dessa två myndigheter ett specialdesignat uppdrag att arbeta särskilt med fokus på att utbilda, hjälpa och stötta dömda kvinnor att komma ut i arbetslivet. Det finns många arbetsmarknadsinsatser som idag inte används fullt ut, exempelvis Anställningsstödet.

Det innebär att när en person varit borta länge från arbetslivet, kan anställning ske till en låg kostnad för arbetsgivaren. Oftast ett par tusenlappar i månaden, för att ta in någon på prov- eller visstidsanställning. Genom att i större utsträckning använda sig av olika arbetsmarknadsinsatser ska det underlätta för kvinnorna att få in en fot på arbetsmarknaden efter avtjänad dom.

Ytterligare insatser

– Vi har givetvis inte suttit och sovit under åren som gått, säger Beatrice Ask. Det här är sånt som Kriminalvården arbetat med under många år och en hel del görs. Men det räcker inte. Det måste göras ytterligare insatser och även se till att göra mer av yrkesutbildning som har kvinnliga förtecken. Alla platsar inte för ”macho-inriktade” yrken och alla kan inte arbeta med hästar heller. Så vi måste helt enkelt tänka nytt, tänka mer och hitta vägar för detta. Det här är ett extra krafttag för att motivera och ge direktiv till de båda myndigheterna.

Våga ta initiativ

Hon förklarar även att myndigheterna idag är väldigt regelstyrda och att det finns en viss försiktighet att närma sig varandra och ta ut svängarna.

– Vi tänker inte tala om vad som ska göras för det vore otillbörlig myndighetsstyrning, fortsätter Beatrice Ask. Utan vi säger med detta; var inte rädda, ta initiativ. Jag ser framför mig hur Kriminalvården och Arbetsförmedlingen nu kommer att träffas, sätta sig ner och säga: ”Oj då, vad är det nu vi ska göra mer? Nu är det dags att ta tag i detta, för nu har myndigheterna tryckt på knappen och kommer även att vilja ha en redovisning av att det faktiskt görs något”.

Återrapportering till regeringen beräknas komma 2014. Vi på Para§raf följer givetvis det här och hoppas på att det inte bara är tomma floskler, utan att det faktiskt görs något konkret för att få till en bättre och mer fokuserad yrkesutbildning med kvinnlig profil.

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.