Fängslande fånigheter 2

Av Nilsson-Larancuent 2012-07-26

Fängelset är en plats för dem som har begått brott. Syftet med ett fängelsestraff är att få brottslingen att följa lagar och regler. Men dessvärre händer det att grova regelbrott begås även av dem som har i uppgift att övervaka och rehabilitera bovarna.

I de flesta anstalter runt om i världen så är alkohol och droger strängt förbjudet. Trots detta upptäcktes en hemlig bar i ett mexikanskt fängelse. När polisen slog till så kunde det konstateras att krogen hade serverat sina inlåsta gäster under en längre tid. I räden beslagtogs vodka, tequila, heroin, marijuana och även några handelvapen. Av utredningen som följde framgick det föga förvånande att flera vakter låtit sig mutas. Dessa blev både avskedade och åtalade för sina brott.

Kylde inte mjölken

På många svenska anstalter brukar personalen ha ett kylskåp med lite läsk och godis som de själva köpt in för att ha tillgängligt vid fikaraster. På en anstalt skulle även de intagnas mjölk förvaras i det aktuella kylskåpet. Problemet var att mängden godis- och läsk var så pass omfattande att mjölken inte fick plats. Vad gjorde då vakterna, jo, de ställde mjölken utanför kylskåpet. Detta fortgick ända tills kökschefen fick veta vad som hände. Han kunde först inte tro det, men gick sedan diskret upp till avdelningen ifråga och hittade mycket riktigt mjölken stående i rumstemperatur. Personalen fick sig en utskällning och sedan blev det läsken samt godiset som fick klara sig utanför kylskåpet.

Tog fångarnas mat

Danmark brukar ofta framhållas som ett land vars kriminalvård är väl fungerande. Men även solen har sina fläckar. I ett fängelse stal nämligen personal mat som levererades från anstaltens kök till de intagna. När detta uppdagades så gick en kriminalvårdsinspektör ut med tydliga instruktioner och klargjorde att anställda inte under några omständigheter fick äta av fångarnas mat. Ibland är det inte bara dömda tjuvar som stjäl. Men vem ska vakta vakterna?


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.