Visste du att …

Av Nilsson-Larancuent 2012-08-01

Visste du att det i Sverige finns en skyldighet att berätta det man vet om man kallas som vittne till en domstolsförhandling?

Visste du att om man utan giltigt skäl vägrar avlägga vittneseden så kan man häktas i upp till tre månader?

Visste du att om man utan giltigt skäl vägrar vittna så kan man häktas i upp till tre månader?

Visste du att om man utan giltigt skäl vägrar svara på en specifik fråga så kan man häktas i upp till tre månader?

Visste du att ett giltigt skäl till att vägra vittna är om ens vittnesmål innebär att man avslöjar brottslig eller vanärande handling som utförts av en själv eller en närstående? Denna regel motsvarar det som man ofta ser i amerikanska filmer när ett vittne hänvisar till 5:e tillägget i grundlagen.

Visste du att man får vägra att vittna mot någon närstående, exempelvis ens make, maka, föräldrar, barn, syskon, svåger eller svägerska?

Visste du att om man ljuger efter att ha svurit vittneseden så kan man dömas till fängelse i upp till åtta år?


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.