Din rätt: Brottsoffrets advokat

Av Nilsson-Larancuent 2012-08-19

Efter att ha råkat ut för ett brott så har man i vissa fall rätt till en advokat som betalas av staten, ett så kallat målsägandebiträde. Här reds ut när man har rätt till ett målsägandebiträde, samt vilka krav brottsoffret kan ställa.

En person som utsatts för ett brott mot det egna livet eller den egna hälsan, exempelvis mordförsök eller misshandel, samt brott mot frihet och frid, exempelvis kidnappning eller olaga hot, har nästan alltid rätt till ett målsägandebiträde. Detsamma gäller de som utsatts för sexualrelaterad brottslighet.

Möjlighet till att få hjälpen betald av staten sträcker sig även till många fall där det brott man drabbats av kan leda till fängelse för gärningsmannen. Också nära anhöriga till mördade har rätt till ett målsägandebiträde.

Ställ krav

Det är domstolen som beslutar om ett brottsoffer ska få ett målsägandebiträde eller inte. Möjligheten finns vanligtvis från och med att en förundersökning har påbörjats. Säger man till polisen eller åklagaren att man vill ha ett målsägandebiträde så ordnar de oftast med alla praktiska detaljer. För det mesta får man en fråga om det är någon särskild advokat eller jurist som önskas, finns inget särskilt önskemål så väljer domstolen en lämplig advokat för uppdraget.

Det finns målsägandebiträden som inte tar sitt ansvar. En del ser det som lättförtjänta pengar där de inte behöver göra mycket mer än att hålla med åklagaren och under rättegången berätta vilken summa som klienten önskar få i skadestånd. För totalt några minuters effektivt arbete kan en del få över tiotusen kronor i arvode från staten. Desto större mål och desto längre rättgång, desto mer blir ersättningen till biträdet. Det är därför viktigt att man som klient ställer krav.

Målsägandes rättigheter

Som brottsoffer har man nämligen rättigheter och dessa är det målsägandebiträdets skyldighet att känna till och ta vara på. Exempelvis har man rätt att få det stöd och den hjälp som behövs för att kunna klara av såväl polisförhör, som tiden innan, under och i viss mån även efter domstolsförhandlingen.

Är det så att det finns någon form av kompletterande bevisning som krävs, exempelvis att man behöver ett intyg som klargör de psykiska problem som uppstått till följd av brottet, så är detta också något som målsägandebiträdet ska vara behjälplig med att få fram. Under själva domstolsförhandlingen så talar biträdet istället för sin klient. I många fall så för åklagaren talan i domstolen även åt brottsoffret och då finns målsägandebiträdet huvudsakligen med som ett stöd som endast framlägger skadeståndskravet. Kort och gott så ska målsägandebiträdet ta vara på brottsoffrets intressen och svara på frågor som kan uppkomma.

Slutligen, är man inte nöjd så begär att få byta till en annan advokat eller jurist. Motiverar man för rätten varför ett byte måste ske så brukar det lösa sig.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.