Vad menar du egentligen Göran Lambertz?

Av Dick Sundevall 2012-09-13

Har Göran Lambertz sagt eller skrivit att Quick/Bergvall är skyldig? Nej, inte som jag har uppfattat det. Men den uppfattningen tycks jag inte dela med så värst många. Så vad menar Lambertz egentligen?

– Påstår du att Thomas Quick är skyldig till något av morden han har dömts för?

– Nej, jag påstår inte att han är skyldig till något av morden han dömts för, säger Göran Lambertz. Men jag påstår att det finns stark bevisning mot honom för i varje fall en del av morden.

– Som jag har förstått det så är du inte ens övertygad om att han är oskyldig till de mord som han nu har frikänts från?

– Nej, snarare tvärtom.

– Anser du att det funnits grund för att ta upp fallen till ny prövning i domstol, efter att Quick nu fått resning?

– Ja, efter att han har fått resning har det funnits grund för att ta upp fallen till ordentlig prövning i domstol. Jag har fått ett intryck av att åklagarna har lagt sig lite för platt ibland. Fallen skulle ha förtjänat en bättre prövning.

– Du har gett uttryck för att du tror att Quick kommer att frikännas rakt av, och att det inte blir några nya rättegångar. Vet du något som vi andra inte vet?

– Nej, det vet jag inte. Det är bara en naturlig slutsats av att åklagarna har ansökt om resning eller inte motsatt sig att det blir resning. Och när åklagarna inte försöker nå en fällande dom så kommer det inte heller att bli det.

– När du säger det så innebär det väl rimligen att du är mycket kritisk till hur den pågående resningsprocessen hanteras?

– Nej, jag vill inte kritisera den processen. I varje fall inte nu. För jag har inte satt mig in i den tillräckligt mycket. Men jag har fått intrycket att åklagarna lagt sig alltför platt.

– Många hävdar att det är fel av ett justitieråd att gå in och yttra sig om en pågående rättsprocess, så som du nu har gjort. Har dom inte rätt i det?

– Nej, det har dom inte. För det första är det så att jag inte har med dom målen att göra som domare och jag kommer aldrig att ha det. För det andra, och det är mycket viktigare, så är det andra värden på spel som väger mycket tyngre, och som enligt min mening tar över även om det annars skulle ha varit fel. Värdet i att förklara vilka slutsatser som kan dras, och vilka som inte kan dras, är enormt viktigt, som jag ser det. Det handlar om vilken bild av Quick-affären och de inblandade som ska bli bestående.

– Men det innebär väl att du går ut med dina artiklar och uttalanden, med allt vad det innebär av nedsabling av dig som person, samtidigt som du vet att det sannolikt inte kommer att förändra någonting?

– Nej, så är det inte. Jag menar att det förändrar saker och ting. Jag hoppas, och jag tror, att efter den här debatten så kommer dom flesta människor att inse att det var fel att dra de slutsatser som drogs under en period om Quick, som självklart oskyldig. Och att därtill se processen under 90-talet som en självklar rättsskandal och anse att dom som var inblandade var manipulatörer eller till och med brottslingar. Eller i varje fall några som hade skött sig väldigt illa. Det är vad jag vill uppnå. Jag vill att folk ska förstå att det inte var på det sättet.

– Men måste du därmed gå ut och skriva och tala om bevisningen i olika detaljer?

– Ja, man kan inte ta upp den här frågan utan att studera den säkra bevisning som fanns mot Quick och hur stark den var. För om den var stark finns det ju mycket som talar för att det inte begicks några allvarliga fel. Och min slutsats efter en ganska omfattande genomgång blev att den säkra bevisningen var stark. Så bevisningen måste alltså upp på bordet för att affären ska kunna bedömas. Kommer den inte upp på bordet fortsätter piskan att vina över de personer som var inblandade på 90-talet. Och det skulle vara orättfärdigt, säger Göran Lambertz.

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.