United Sisters

Av Nina Silventoinen 2012-10-04

Fryshusverksamheten United Sisters startades 1996 på initiativ av två unga tjejer som saknade en aktivitet speciellt inriktad på tjejers behov. Idag består verksamheten av tjejgrupper, coachverksamhet och öppna träffar. 

Visionen är att varje tjej ska kunna vara den hon själv vill vara och göra det just hon vill. Utan att begränsas av normer, könsroller, andras åsikter eller sig själv.

/wp-content/uploads/content/positivt/united-sisters/Nora3.jpg17-åriga Nora Zerzour, på bilden till vänster, som är aktiv i coachverksamheten berättar att United Sisters varit som en räddande ängel för hennes del och att hon i framtiden vill arbeta med att stötta unga tjejer, på samma sätt som verksamheten hjälpt henne.

Sommaren 1996 arrangerade Fryshuset sommarlovsaktiviteter för ungdomar på Sergels torg. Flera av dem som sökte sig dit var tjejer i åldern 15-18 år, många med invandrarbakgrund.

Tidigare hade just den gruppen lyst med sin frånvaro och varit svåra att få kontakt med. Därför var det viktigt för de ansvariga att hålla kontakten med dessa tjejer och med tiden växte förtroendet fram.

Två av tjejerna framförde önskemål om att starta en egen tjejgrupp. De tyckte att det saknades en aktivitet som riktade sig till deras behov. De ville ha en grupp där tjejer kunde göra sig hörda och utveckla sina intressen utan konkurrens från killar.

Stöd in i vuxenvärlden

Vid denna tidpunkt fanns gruppen BroByggarna på Fryshuset. Skillnaden var att BroByggargruppen främst riktade sig till killar och hade även den tillkommit som en motkraft mot ungdomarnas brist på vuxenkontakter.

Den nya gruppen från Sergels torg bestod till stor del av tjejer med invandrarbakgrund. Tanken var dock densamma, att stärka tjejernas självkänsla, självförtroende, förväntningar på framtiden och ge dem bättre förebilder än de inbillade idoler som matas fram i massmedierna. Att skapa relationer mellan generationer, att uppleva och göra saker tillsammans.

/wp-content/uploads/content/positivt/united-sisters/Caroline Andersson foto.JPG– BroByggarna finns fortfarande kvar, men jobbar främst med killar. De har inte renodlade tjejgrupper som United Sisters, säger Caroline Andersson, på bilden till höger, som är metod- och konceptansvarig för United Sisters.

Starka viljor

Tjejerna själva döpte gruppen till United Sisters. Det blev en plattform för tankar och känslor, en övning i samarbete och kommunikation. Aktiviteterna handlade om allt ifrån utbildningar och föreläsningar, till biobesök och egenhändiga produktioner som discon, nattvandringar och dansgrupper.

Många gånger var det starka viljor och olika åsikter, men poängen var att alla fick vara med och komma till tals. Med god motivering gick det oftast att hitta lösningar som kunde tålas av alla.

Visionen med verksamheten är att varje tjej ska kunna vara den hon själv vill vara och göra det just hon vill. Med det menas att kunna utvecklas utan att begränsas av normer, könsroller, andras åsikter eller sig själv.

Tjejgrupper med framtidsdrömmar

Tjejgrupperna består av fem till tio tjejer i ungefär samma ålder, de träffas en gång i veckan och gruppen leds av vuxna kvinnor. Diskussioner och övningar kring ämnen som de själva väljer: Allt ifrån vänskap, mobbning, familjen, kärlek, sex till jämställdhet och framtidsdrömmar. Tjejerna har även möjlighet att testa olika aktiviteter.

– Antalet grupper ökar hela tiden, förklarar Caroline Andersson. I exempelvis Malmö har vi även grupper på två skolor. Detta för att vi vill kunna nå tjejer som annars är begränsade till hem och skola. De som är väldigt kontrollerade hemifrån och annars inte skulle kunna komma till vår verksamhet. Detta görs i samarbete med skolan, där personalen väljer ut tjejer som passar in på den målgruppen.

/wp-content/uploads/content/positivt/united-sisters/SvartVit.jpg

Coachverksamheten

Behovet att ha någon utomstående att prata med ledde till coachverksamheten, som startade 2004. Den erbjuder unga tjejer kontakt med en vuxen kvinna som fungerar som stöd och samtalspartner för att underlätta för tjejerna att utvecklas, må bra och ta vara på sina möjligheter. Coachen är en kvinnlig volontär, från 25 år och uppåt, en aktivt lyssnande medmänniska och en vuxen förebild. Hon ger sällan råd utan ställer frågor, diskuterar och hjälper till att komma fram till svaren. Träffarna sker en gång i veckan.

– Även coachparen har ökat succesivt, säger Caroline Andersson. Vi har tjejer som köar för att få en coach. Likaså volontärer som köar för att kunna bli coacher, vi kan inte utbilda hur många som helst samtidigt. Vi måste kunna handleda och ta hand om alla.

Det individuella mötet

Coachverksamheten har fokus på det individuella mötet. Den coachansvariga djupintervjuar volontären. Samt träffar tjejerna som berättar vad de vill få ut av träffarna. Därefter matchas paren ihop, framförallt för att se vilken coach som kan tillgodose tjejens behov så bra som möjligt.

Under den tre dagar långa coach-utbildningen är det mycket praktiska övningar och deltagarna får granska sig själva.

– Vi går igenom normer och fördomar, något som ska genomsyra hela vårt arbete, säger Caroline Andersson. Vi arbetar även mycket med självkänsla och självförtroende. Huvudfokus är att stärka detta, utifrån att det är just det som tjejerna oftast tar upp när det kommer till oss. Vi går även igenom samtalsmetodik och konflikthantering.

/wp-content/uploads/content/positivt/united-sisters/TummenUpp.jpg

Öppna träffar

[-]Öppna träffar är en verksamhet som utvecklats efter hand, som är en annan typ av mötesplats för tjejer. Träffarna sker minst fyra gånger per år.

– Det innebär att tjejerna får prova på olika aktiviteter, testa olika alternativ som de kanske inte skulle göra om de inte kom till oss för det. Man kan säga att det är en inkörsport till verksamheten, förklarar Caroline Andersson.

Nattvandring

Night Patrol är tjejer i åldrarna 16-20 år som på sin fritid utbildar sig och sedan nattvandrar. Verksamheten är under utveckling.

– Vi ser att behovet finns och att det är ett bra sätt att stärka tjejerna på. Samtidigt för vi en dialog om i vilken form det bäst kan bedrivas, säger Caroline Andersson.

Stor efterfrågan

Totalt är det åtta anställda som arbetar nationellt med verksamheten. De ansvarar för kvalitetssäkring, utveckling och ger stöd till volontärerna. United Sisters når ungefär 500-600 tjejer och växer i antal för varje år. Fler och fler unga tjejer söker sig till verksamheten. De har inga fasta inkomster utan söker hela tiden bidrag, framförallt från fonder, stiftelser, kommunen och Länsstyrelsen.

– Trycket är stort på verksamheten. Det är inte behovet som sätter gränserna, utan resurserna då vi är bidragsberoende och det är alltid det som begränsar oss, förklarar Caroline Andersson.

/wp-content/uploads/content/positivt/united-sisters/Kramas.jpg

17 år och fylld av framtidsdrömmar

Nora Zerzour är en av tjejerna som har en egen coach och har varit aktiv i verksamheten sedan februari.

– Jag fick höra talas om coachverksamheten av några tjejkompisar, berättar Nora. Tidigare visste jag inte vad en coach var, vad det innebar eller hur man skaffade sig en. Därför började jag, tillsammans med min mamma, söka på internet efter mer information. Det lät så spännande och som något som skulle passa mig! På Fryshusets hemsida hittade jag vad United Sisters sysslade med. Så jag skickade iväg ett mejl med frågor och min intresseanmälan, och på den vägen är det!

Räddande ängel

Att United Sisters gör skillnad för många unga tjejer är tydligt:

– Min coach har många gånger varit en räddande ängel och jag har fått hjälp med självkänsla och självförtroende, berättar Nora. Hon är en viktig, häftig, inspirerande och klok förebild för mig. Hon har egenskaper som gör att jag ser upp till henne, och hon är duktig på att visa sin uppskattning. Genom henne har min självkänsla fått en knuff i rätt riktning.

Nora är 17 år gammal eller som hon själv uttrycker det; ”Väldigt ung och ovetande om livet”. Men en sista sak betonar hon innan vi avslutar intervjun:

– Framtidspirret i min mage säger mig att jag kommer jobba med den här typen av ideella organisationer som riktar in sig på just ungdomar och självkänsla. Jag vet ju genom egna erfarenheter att det kan betyda världen för en tjej som behöver en hjälpande och värmande hand.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.