Säkerhetsrisken

Av Nilsson-Larancuent 2013-02-06

Ett par fängelsevakter ansåg att en bild på Pablo Escobar utgjorde en säkerhetsrisk och därför beordrade de att bilden skulle överlämnas till dem.

Självklart måste säkerheten på en anstalt upprätthållas. Men ibland blir bedömningarna subjektiva och får lite av ett löjes skimmer över sig.

Så var fallet med två kriminalvårdare vid en anstalt i mellansverige som bedömde att en bild som en intagen hade klippt ut från Göteborgs-Posten, föreställande Pablo Escobar, var en säkerhetsrisk.

Fick be om ursäkt

Bilden var uppsatt på cellens anslagstavla och vårdarna sa till den intagne att ta ner bilden. Ordern lyddes och den intagne lämnade bilden till vårdarna under uppfattningen att den skulle läggas till hans effekter, men istället slängdes den i papperskorgen.

En annan fånge ifrågasatte hela händelseförloppet och en hetsig diskussion utbröt i vaktkuren. Ingen av vårdarna kunde närmare förklara varför en bild utklippt från en dagstidning var ett otillåtet innehav.

Först hävdades att det förelåg en säkerhetsrisk, men detta kunde ingen av dem närmare utveckla. Sen påstods att det rent allmänt var olämpligt eftersom Pablo Escobar sysslat med knarkaffärer. Till slut tillkallades en chef som kunde konstatera att vakterna med råge överträtt sina befogenheter. Bilden återlämnades och de två vakterna fick be om ursäkt.

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.