Anstaltsledningar fråntar fångar deras rättigheter

Publicerad 2013-01-24

Kriminalvårdens anstalter Salberga, Kirseberg och Norrtälje nekar de intagna kontakt med sina juridiska ombud och förhalar även deras korrespondens. Det hävdar Rättssäkerhetsorganisationens ordförande, Johann Binninge.

– Det handlar i grund och botten om rättssäkerhet, en intagen har rätt att driva sin sak även fast hon eller han är dömd, säger Johann Binninge.

Rättssäkerhetsorganisationen (RO) är en ideellt arbetande organisation som genom opinionsbildning arbetar för ökad rättssäkerhet. RO har flera namnkunniga advokater som medlemmar, däribland Per E Samuelsson, Pelle Svensson och Björn Sandin. RO stöttar även enskilda dömda i den mån de kan.

– Vi blir ofta kontaktade när dömda personer har suttit en tid och dom vill fråga om möjligheterna till resning. Men framförallt kontaktas vi, när intagna känner att dom blir felbehandlade av anstalten, förklarar organisationens ordförande, Johann Binninge, bilden nedan.

/wp-content/uploads/content/under-ytan/frantar-fangar-rattigheter/Billinge.png

Godtycke

Binninge menar att Kriminalvården agerar godtyckligt, att olika regler gäller på olika anstalter.

– Det är samma myndighet och då ska samma regler gälla alla anstalter. Vi har mycket kontakt med intagna runt landets fängelser och häkten. I det stora hela fungerar våra kontakter med Kriminalvården mycket bra och de intagna behandlas väl, men det finns några undantag, däribland Salberga, Kirseberg och Norrtäljeanstalten.

För att nå ut med information till de intagna på landets häkten och anstalter om de rättigheter som dömda har, skickar RO ut informationsblad som sätts upp på anlagstavlor.

– På Salberga och Norrtälje rivs dom ned, berättar Binninge.

Endast advokater

En intagen på en anstalt har rätt att ha kontakt med sitt juridiska ombud, men vad är då ett juridiskt ombud? Frågan har vållat RO stora problem. Framförallt intagna på Salberga och Norrtäljeanstalten som har kontaktat organisationen för att få juridisk hjälp. Anstaltsledningen hävdar att endast advokater kan vara juridiskt ombud och förbjuder de intagna att ha kontakt med de inom RO som inte är advokater.

– På Salberga blir vi i styrelsen klassade som ”säkerhetsrisk”, säger Binninge uppgivet och visar ett avslagsbeslut med den märkliga formuleringen.

Vilseledande

Just nu har RO ett ärende på Kirseberg. Först nekas den intagne kontakt på grund av att det är mobilnummer till RO som anges, något som efter kontroll brukar godkännas. När RO anger det fasta växelnumret så är skälet till avslaget att det inte är kopplat till en privatperson.

– Men vilken advokat eller juristbyrå har ett växelnummer registrerat privat? Det står ju givetvis på advokatkontoret, säger Binninge.

När RO ifrågasätter avslaget på grund av det här kommer det ett nytt beslut från Kriminalvårdsinspektör Tony Gottschalk där han hänvisar till fängelselagens bestämmelser om att ett ombud måste vara advokat.

– Det är helt fel, fängelselagen tar inte på något ställe upp denna fråga, säger Binninge.

Om det beror på okunskap eller ett medvetet försök till vilseledande från inspektören vet vi inte, men ärendet är nu JO-anmält.

Kontakten avbryts

Förra året kontaktade en intagen på Norrtäljeanstalten Johann Binninge för att få hjälp med att byta advokat. Till en början flöt kontakterna på, men plötsligt förbjöds den intagne att ha kontakt med Binninge. Motiveringen till beslutet var att Binninge inte var advokat.

– När en intagen begär att få kontakt med ett ombud får dom till svar att de inte är tillåtna att ringa för att ombudet inte är advokat. Men det stämmer inte, det finns till och med ett JO-utlåtande på att så inte är fallet, säger Binninge.

Förhalningstaktik

När Johan Binninge överklagade beslutet startade rena cirkusen gällande korrespondensen.

– När en intagen begär samtal via en anhållen försvinner anhållan, och finns det ett beslut så hålls det så länge att tidsfristen för överklagan går ut.

– Kan du förklara det här närmare?

– När min klient mottog beslutet att han inte längre tilläts ha kontakt med mig överklagade vi beslutet, och då förhalar anstalten medvetet ärendet. Jag som juridiskt ombud för den intagne fick efter påtryckningar ta del av avslagsbeslutet 52 dagar efter att det fattades. Det ironiska är att det i beslutet står att man har tre veckor på sig att överklaga. Det här var inte det enda som är ironiskt, i ett annat beslut står att kontakt med mig kan försvåra den intagnes återanpassning till samhället. Då ska du veta att min klient ska utvisas efter avtjänat straff, säger Binninge.

Anstaltschefen svarar inte

/wp-content/uploads/content/under-ytan/frantar-fangar-rattigheter/AndersEngstrom.jpgNär RO skriver till anstaltschefen på Norrtäljeanstalten, Anders Ekström, bilden till höger, och framför klagomål på handläggningen av ärendet får de inget svar.

Det får Binninge att JO-anmäla anstalten och Ekström.

Inte heller när Para§raf kontaktar Ekström vill han kommentera det hela.

– Jag vill inte kommentera handläggningen av ärendet, men jag kan säga att vi varken satt upp eller tagit ner informationslappar om Rättssäkerhetsorganisationen, säger Ekström.

JO har ännu inte yttrat sig i ärendet.

Para§raf har utan framgång sökt anstaltschefen på Salberga, Heini Lindell, för en kommentar.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.