Visste du att…

Av Nilsson-Larancuent 2013-01-12

Visste du att den livstidsdömd som har suttit längst i svenskt fängelse och fortfarande avtjänar sitt straff har varit inlåst sedan 1982 och nu alltså är inne på sitt 31:a år?

Visste du att det idag finns 154 livstidsfångar?

Visste du att det 1990 fanns 30 livstidsfångar?

Visste du att det dödliga våldet i samhället har legat på en ganska konstant nivå de senaste 30 åren?

Visste du att livstid faktiskt kan innebära livstid? Det är nämligen ingen rättighet att få tidsbestämt, anses man farlig för allmänheten kommer man aldrig ut.

Visste du att flera livstidsdömda har dött i anstalt, av bland annat hög ålder, och har därmed verkligen avtjänat ett livstidsstraff?

Visste du att en livstidsdömd kan ansöka om att få sitt straff tidsbestämt hos Örebro tingsrätt efter att ha avtjänat minst tio år?

Visste du att en livstidsdömd även kan vända sig till regeringen för att ansöka om nåd och därigenom få ett tidsbestämt straff?

Visste du att under flera årtionden, fram till 1988, var livstidsstraffet i praktiken 7-8 år – och nästan ingen som släpptes ut återföll i grov brottslighet.

Visste du att det lägsta antal år ett livstidsstraff kan tidsbestämmas till är 18 år? Men det är ytterst få som idag får denna lägsta nivå. Betydligt vanligare är att ett livstidsstraff omvandlas till mellan 21 och 24 år.

Visste du att den som hittills har fått det längsta omvandlade straffet fick 45 år?


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.