Överväga med rätt ögon

Av William Eriksson 2012-12-16

I fredags avslutade advokaternas pläderingar den stora narkotikarättegången mot Jonas Oredsson med flera. 

De advokater som pläderade under fredagen argumenterade allesammans, inte helt oväntat, för helt andra straff än vad åklagarna tidigare yrkat på.

Pläderingarna skiljde sig i naturlig ordning mycket ifrån varandra men alla försvarare återkom till samma sak. Nämligen vikten av att rätten skall överväga fallet med vad de kallade ”rätt ögon”.

Något man får tolka som att det råder en orolighet över att den något aggressiva och tryckta stämning som rått i rättssalen under det senaste halvåret skulle gynna åklagarsidan.

Värdera bevisen

Advokat Johan Eriksson var den som fick avsluta pläderingarna. Han argumenterade kraftigt för att det finns praxis som stöder det han under hela rättegången uttryckt en rädsla för. Nämligen att tingsrätten under sin överläggning inte får bedöma fallet efter den helhetsbild som åklagarsidan förmedlat.

Det är nämligen så att tingsrätten skall värdera de bevis som kommit fram. De skall ej ta hänsyn till huruvida de åtalade är tidigare straffade, har kriminellt umgänge eller något liknande.

Efter att ha tillbringat många dagar i säkerhetssalen på Stockholms tingsrätt de senaste månaderna har jag svårt att se hur det skall bli särskilt höga straff för någon om rätten värderar bevisen så som man faktiskt bör enligt svensk lag och rättspraxis.

En stor rättsskandal

Jag har följt denna rättegång på nära håll under i stort sett hela processen. Jag har avhandlat ett par tre blogginlägg i ämnet och även pratat och intervjuat personer som varit berörda. I stort sett alla inblandade har kallat detta för en stor rättsskandal. Jag kallar det för passivitet i kubik.

Nu blickar vi framåt emot tingsrättens dom som kommer att komma den 27 februari. Innan dess kommer även ett beslut från tingsrätten att komma i frågan om en av de åtalades fortsatta vistelse i häkte eller inte. Förmodligen kommer tingsrätten att avslå försvarets yrkan om att klienten skall släppas på fri fot. Om inte så kommer jag garanterat att återkomma med en blogg angående detta.

Ta gärna fasta på redaktionsledningens tips om julläsning som finns på första sidan. Om inga av de artiklarna skulle vara dig till belåtenhet kan du alltid rota rund bland mina eller mina kollegors tidigare bloggar. Där kan jag lova att du hittar något läsvärt.

God jul.

 

Här prenumererar du på Para§rafs nyhetsbrev utan kostnad: Nyhetsbrevet.

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.