Säpo blir egen myndighet

Publicerad 2012-11-28

Polisorganisationskommittén föreslår att Säkerhetspolisen omvandlas till en egen myndighet med egen myndighetschef direkt underställd regeringen. Kommitténs ordförande, Nils Öberg tror att det leder till att Säpo blir en öppnare myndighet.

– Det ska skapas ett insynsråd vid Säkerhetspolisen eftersom det där är särskilt betydelsefullt med medborgerlig insyn och demokratiskt inflytande, säger Nils Öberg.

Idag lämnade polisorganisationskommittén över sitt betänkande gällande omvandlingen av Säpo till en egen myndighet till justitieminister Beatrice Ask. Kommittén lämnade tidigare i år ett förslag om en ny organisation för den öppna polisen. Det förslaget gör det omöjligt att behålla Säpo inom Rikspolisen eftersom Rikspolisstyrelsen inte ska finnas kvar i den nya organisationen.

Direkt underställd regeringen

Kommittén menar att en omvandling av Säpo till en egen myndighet har många fördelar. Verksamheten blir direkt underställd regeringen. Regelverk, ansvarsförhållanden och beslutsmandat blir tydligare.

Vidare föreslår polisorganisationskommittén att Säpo ska vara en enrådighetsmyndighet, ledas av en myndighetschef och själva besluta sin organisation. Många av frågorna vid dagens presskonferens handlade om huruvida förslagen gör Säkerhetspolisen till en sluten myndighet eftersom Rikspolisstyrelsen försvinner och därmed insynen för de folkvalda som suttit där. Nils Öberg la stor vikt vid att ett av kommitténs förslag går ut på att det ska inrättas ett insynsråd.

Full insyn

– Det ska skapas ett insynsråd som ska ha full insyn i Säkerhetspolisens arbete. Rådet ska löpande få information från Säkerhetspolisens ledning men även ha möjlighet att ta en aktiv roll i specifika ärenden. På grund av verksamhetens art är det inte möjligt för rådet att ta del av allt i detalj, men jag menar att den demokratiska insynen stärks väsentligt.

Hur ett framtida insynsråds konstellation ska se ut har kommittén inte några klara svar på i dagsläget. En annan fråga att lösa gäller eventuella framtida tvister eller samarbetssvårigheter mellan de nya polismyndigheterna.

– Just nu fungerar samarbetet mellan Säkerhetspolisen och den öppna polisen bra, men så har det inte alltid varit. Därför är det är viktigt att vi får fram någon konfliktlösningsmekanism resonerar Öberg, men anser inte att det ska vara regelstyrt utan lösas av de ledande inom de två myndigheterna.

Om Säpos uppdrag eller arbetsuppgifter behöver förändras har inte ingått i polisorganisationskommitténs uppdrag att utreda.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.