Visste du att…

Av Nilsson-Larancuent 2012-11-03

Visste du att en gravid kvinna som föder i fängelse eller häkte kan få behålla spädbarnet om det anses vara för barnets bästa?

Visste du att tillstånd kan ges för ett redan fött spädbarn att bo med sin mamma i häkte eller anstalt.

Visste du att även en ensamstående manlig intagen kan få tillstånd att ha ett spädbarn i anstalt?

Visste du att ett skäl att ha ett spädbarn hos sig i anstalt är om den intagnes resterande strafftid är kort eller om en utvisning av den intagne snart ska ske och det inte finns någon lämpligare placering för barnet.

Visste du att en placering av ett spädbarn hos sin förälder i anstalt eller häkte aldrig får vara längre än de första levnadsåren.

Visste du att innan ett spädbarn skiljs från en intagen så ska samråd ske med socialnämnden?

Visste du att möjligheten för ett spädbarn att vistas hos en intagen är baserad i vetenskaplig rön? De första levnadsåren är nämligen viktiga för att skapa en trygg grund för barnet och då krävs konstant närhet till en förälder, vanligtvis modern.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.