JO kritiserar posthanteringen på Hall

Av Nina Silventoinen 2013-02-19

De intagna på Fenixavdelning D på anstalten Hall har ett avklippt cornflakes-paket som postlåda. Försenade brev och fel i brevgranskningen är andra klagomål som framförts. JO riktar nu kritik mot anstalten och kräver att Kriminalvården åtgärdar problemen.

Tidningen Filen – fångkampstidning över murarna, publicerade nyligen en artikel om kritiken. I juli fick JO in en anmälan från en intagen på Hall som beskrev problemen med posthanteringen. I anmälan framkommer klagomål på försenade brev. Anmälaren påvisar att det kan ta uppemot en vecka från poststämpling innan brevet når avdelningen. Även klagomål på brister i brevgranskningarna tas upp. De framkommer även i anmälan att de intagna inte har någon riktig postlåda på avdelningen, utan får använda sig av ett halvt cornflakespaket. Detta har nu granskats av JO som nu kräver att problemen åtgärdas.

JO har rätt

Para§raf har sökt anstaltschefen på Hall, Elisabeth Anestad som berättar att de nu åtgärdat bristerna i posthanteringen.

– Jag anser att JO naturligtvis har rätt i sin kritik, förklarar Elisabeth Anestad. Posten går numera direkt efter granskning till säkerhetsenheten. Det är särskilt utsedda personer i säkerhetsgruppen som granskar.

På frågan om det är vanligt att de intagna har avklippta cornflakes-paket som brevlådor och om det även förekommer på andra avdelningar förklarar hon:

– Det finns ingen som har avklippta flingpaket eller liknande som brevlådor numera. Enligt vad jag förstår så var det så som den intagne påstår, men detta är förstås borttaget och ersatt med en brevkorg!

Fakta anstalten Hall:

Säkerhetsklass 1 (högsta säkerhetsklass). 171 platser. Belägen utanför Södertälje


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.