Visste du att…

Av Nilsson-Larancuent 2013-05-19

Visste du att en person som kissar på en allmän plats riskerar åtal för förargelseväckande beteende, även om man exempelvis är gömd bakom en buske?

Visste du att straffet för att kissa på allmän plats är mellan 100 kr och 2000 kr?

   Visste du att musikartisten Mange Schmidt tidigare i år åtalades för att ha urinerat offentligt i en buske bakom en kiosk?

   Visste du att både tingsrätt och hovrätt friade Mange Schmidt trots att en polisman vittnade om att han sett honom urinera offentligt? Svea hovrätt skrev bland annat att Schmidt valt platsen för att inte synas och att en kamrat ställt sig i vägen för att skymma sikten. Med hänsyn till den relativt undanskymda platsen och Schmidts åtgärder för att inte synas drar domstolen slutsatsen att han inte haft uppsåt till att väcka förargelse hos allmänheten.

   Visste du att om man verkligen behöver urinera offentligt och åtal sedan väcks för detta, så är det viktigt att klargöra att man inte menade att väcka förargelse hos allmänheten och att behovet var brådskande? Det bör även klargöras att flera försök gjorts att hitta en toalett men att ingen gick att finna.

   Visste du att om man spelar hög musik på allmän plats kan man dömas för förargelseväckande beteende?

   Visste du att även om en viss gärning sker på en privat plats men inför offentligheten så kan man dömas för förargelseväckande beteende? Exempelvis när någon står och kissar i sin egen trädgård och detta kan ses av en förbipasserande på gatan eller om man spelar hög musik i sin egen lägenhet och det hörs ut och stör dem som befinner sig på en allmän plats?

   Visste du att tåg, båtar, hotell, restauranger och liknande lokaler anses som allmänna platser den tid som allmänheten har tillträde till dem?

   Visste du att vad som anses utgöra förargelseväckande beteende inte finns specifikt angett i lagen, exempelvis står det inte att offentligt urinerande kan vara brottsligt, utan det avgörs från fall till fall?

   Visste du att det som ansågs vara förargelseväckande beteende för exempelvis 20 år sedan inte behöver vara det idag? Uppfattningen om vad som är förargelseväckande växlar nämligen med tids- och samhällsförhållandena.

   Visste du att 1997 dömdes en person för förargelseväckande beteende eftersom han under firandet av Sveriges nationaldag ställde sig högst upp på en kulle – väl synlig för deltagarna i festligheten – och svängde med en svensk flagga som till största delen bestod av ett vikingahuvud i profil, ett solhjul och en yxa.

   Visste du att 1984 dömdes en person för förargelseväckande beteende för att i halvtidspaus under en fotbollsmatch ha tänt eld på en främmande stats flagga för att demonstrera mot staten i fråga.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.