Kokainet som ingen sett

Av Dick Sundevall 2014-10-14

Vi har tidigare här på Para§raf skrivit om de nio kilona kokain som polisen påstår sig ha hittat ombord på båten Gloria, i Göteborgs hamn. Vi har grävt fram 20 faktorer som fått oss att dra slutsatsen att det rimligen handlar om falska bevis. Här redovisar vi ytterligare en faktor – Göteborgspolisen vill inte kännas vid det här så kallade kokainbeslaget. Ljudfiler från vittnesmål biläggs artikeln.

I såväl tingsrätten som hovrätten har kriminalinspektören Göran Wall, som tillhör rikskriminalen, vittnat under ed om att han och en kollega hittat nio kilo kokain i ensamseglaren Mauritz Anderssons båt Gloria, när den varit förtöjd i Göteborgs hamn. Dessa nio kilo kan tyckas vara en bagatell då ensamseglaren Mauritz Andersson greps av fransk polis den 1 juni 2010, med 1,2 ton kokain ombord på en annan av hans segelbåtar.

Men det var de här nio kilona som gjorde att målet hamnade i Sverige. När fransmännen som bäst förberedde åtal mot Andersson påstod de svenska åklagarna, två veckor efter gripandet av Andersson, att man nu hade hittat dessa nio kilo och att de hade förvarats i Gloria sedan 2008. Det skulle därmed handla om ett brott som var begånget tidigare och därmed hamnade målet i Sverige.

Det största någonsin

Det blev hur man än räknar det största narkotikamålet i Sveriges historia. Ett prestigemål som när det hamnade i Sverige innebar att även andra än Mauritz Andersson åtalades. Däribland Jonas Falk som i tingsrätten dömdes som ”ligaledaren” till 18 års fängelse och 50 miljoner kronor i skadestånd.

Var tog kokainet vägen?

Men vilka har då överhuvudtaget sett de här nio kilona? Det här stora kokainmålet pågår fortfarande i Svea hovrätt och nu har advokaterna luskat i en fråga som kan tyckas vara en liten detalj. Det handlar om var de nio kilon kokain tog vägen när man påstod sig ha hittat det ombord på Gloria. Enligt Göran Wall, som alltså skulle varit en av de två poliser som hittade kokainet, har han och hans kollega lämnat in det för förvaring hos Göteborgspolisen.

Ingen har sett kokainet

Men nu har tre Göteborgspoliser vittnat under ed om att de inte sett det här kokainet och att det inte är inregistrerat hos Göteborgspolisen. Samtliga tre har en högre tjänsteställning än Göran Wall, en av dem var då som nu spaningschef för narkotikaroteln, och samtliga har klargjort att kokainet naturligtvis skulle ha dokumenterats i form av ett beslagsprotokoll om man hade tagit emot det.

Det här har nu blivit kokainet som ingen har sett, förutom de två poliser som påstår sig ha hittat det. Därtill har det undersökts på Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) men där vet de bara att de fått in nio kilo kokain. Kriminalteknikerna på SKL vet inte var det kommit ifrån.

/wp-content/uploads/content/rattssakerhet/placerat-kokain/TreKokainforpackningar.png

Tre av de nio kokainförpackningara. Foto: SKL

Någon borde rimligen ha sett det

Under de här åren när kokainet enligt åklagarna ska ha funnits i båten Gloria, har båten varit till försäljning och uthyrning. Ett flertal personer kunde ha hittat kokainet då det låg helt öppet under locket i förpiken, vilket är ett av de första utrymmen man öppnar i en fritidsbåt när man vill stuva ner kläder, sängkläder och liknande. Men ingen har sett de där nio enkilos-förpackningarna med kokain.

Två svenska undercoverpoliser hyrde i perioder under 2009 och 2010 båten, som en del i spaningen mot Mauritz Andersson, och hade då bott i den. De hävdar att de inte sett något kokain trots att en av dem på fyllt på vattentankarna och då måste ha öppnat utrymmet där kokainet skulle ha legat.

Hantverkare som har dragit nya ledningar i båten, bland annat i det utrymme där kokainet påstås ha legat, har inte heller sett några förpackningar som överensstämmer med de som lämnats till SKL.


Inga foton av kokainet

Det hade dessutom, den 13 januari 2009, varit ett av polisen dokumenterat inbrott i båten. Inbrottstjuvarna hade då rotat runt och slitit ut olika föremål ur skåp och lådor. Men de hade tydligen inte heller sett, eller brytt sig om, det där kokainet som var värt cirka 32 miljoner kronor på gatan.

Under hösten 2009, den 5 november klockan 9.30, gjorde kriminalinspektör Göran Wall och andra från rikskriminalen en hemlig husrannsakan ombord på Gloria. Se protokoll nedan. De beslagtog datorer och ett USB-minne men hittade ingen narkotika ombord.

/wp-content/uploads/content/avslojanden/hemlig-husrannsakan/ProtokollNytt.png

Det är alltså samma Göran Wall som är med vid det här tillfället i november 2009, som den 15 juni 2010 är med och påstår att de hittar nio kilo kokain i båten.

Det finns inte ett enda foto av kokainet ombord på båten. För poliser är det självklart att man fotodokumenterar sådana beslag på plats:

– Annars får man ju som åklagare svårt att i rätten bevisa att det legat där, sa en åklagare som arbetat med den typen av ärenden i 17 år.

Men det fotograferades alltså inte den här gången, trots att det vid den här tiden handlade om ett av de största kokainbeslagen någonsin i Sverige.


Narkotikahunden som inte reagerade


Enligt förundersökningsprotokollet ska en narkotikahund och hundförare från tullen i Göteborg ha undersökt båten förmiddagen efter att kokainet ska ha hittats men inte ha reagerat på någonting.

Vi tyckte att det var underligt att en narkotikahund inte skulle ha markerat mot den trälåda där nio kilo kokain skulle ha legat i två år. Därtill i en båt som legat i vattnet under höst, vinter, vår och sommar, med allt vad det innebär av olika temperaturer och luftfuktighet. Alla som har fritidsbåtar vet hur svårt det är att få bort lukten om man glömt något kvar som kan avge lukt i ett utrymme av trä under vintern. Därtill ska en av poliserna, enligt förundersökningsprotokollet, ha stuckit hål på en av kokain-förpackningarna och undersökt innehållet. 
Skulle hunden alltså inte ha reagerat på kvarlämnad lukt i trälådan där kokainet ska ha legat i två år? Och inte heller markerat på den plats där en polis stuckit hål på en av förpackningarna?


– I så fall är det dags att pensionera den jycken, svarade en av de erfarna hundförare inom polisen, som vi frågade.


Vem ljuger?


Det är svårt att övertyga en svensk rätt om att en polis under ed skulle ha lämnat felaktiga uppgifter – eller till och med helt medvetet ha ljugit. I det här fallet är det därtill en kriminalare som tillhörde en av polisens högsta enheter, rikskriminalpolisen.
 Men nu har hovrätten att ta ställning till om det är han som har lämnat felaktiga uppgifter eller om det är tre Göteborgspoliser som har gjort det. Tre poliser som därtill får sin version bekräftad av att den dokumentation som självklart skulle ha funnits om Göran Walls uppgifter om den inlämnade narkotikan varit korrekta – är en dokumentation som uppenbarligen inte existerar.

 

Tidigare artiklar om det påstådda kokainbeslaget finns att läsa här:


19 faktorer som resulterar i rimligt tvivel 

Hemlig husrannsakan

 

Nedan finns nedladdningsbara ljudfiler från vittnesmålen av Göran Wall, de tre göteborgspoliserna och advokat Cullbergs kompletterande sakframställning.

Vi hör förutom poliserna som vittnar, åklagare och advokater, rättens ordförande hovrättsrådet Niklas Wågnert
.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.