PCC – fängelsegänget som tjänar hundratals miljoner

Av Nilsson-Larancuent 2013-06-12

Det brasilianska fängelsegänget Primeiro Comando da Capital grundades med ett specifikt mål, att hämnas en massaker där militärpolis mördade över 100 fångar. De har numera utvecklats till en regelrätt kriminell organisation, med kidnappningar som specialitet.

Den 2 oktober 1992 stormade den brasilianska militärpolisen Carandiru-fängelset efter en del oroligheter, det slutade i en massaker. Över 100 fångar mördades och många kritiker menar att det var en ren avrättning – staten skulle visa vem som hade makten. Denna händelse blev startskottet för det brasilianska gänget Primeiro Comando da Capital – PCC – som i dagsläget beräknas bestå av knappt 150 000 medlemmar.

Fackförening för hämnd

Primeiro Comando da Capital grundades 1993 av åtta fångar på Taubate-anstalten i Sao Paulo. Just detta fängelse var dit myndigheterna skickade fångar som var för våldsamma, farliga eller oregerliga för att sitta i vanliga anstalter. Officiellt bildades PCC som en sorts ”fackförening” för fångar, tänkt att ta tillvara på deras rättigheter i ett brutalt och godtyckligt system, men deras egentliga syfte var att hämnas massakern på Carandiru-fängelset året innan.

/wp-content/uploads/content/utblick/pcc/PCC Fangelsetak.jpgOrganisationen är döpt efter staden där den grundades, Sao Paulo är nämligen huvudstad i sin egen delstat. ”Primeiro Comando da Capital” blir alltså ”Huvudstadens första kommandogrupp”. Verksamheten styrs av ett 16 punkters regelverk. En av de viktigaste reglerna är just att bekämpa myndigheternas förtryck av landets fångar. Det var i syfte att uppnå detta mål som man år 2001 koordinerade fängelseupplopp på inte mindre än 29 statliga anstalter i Brasilien. De har ända sedan början inriktat sig på att slå tillbaka mot staten. Hundratals, vissa menar att det är tusentals, attacker har utförts mot bland annat polisstationer, militära garnisoner och domstolar. Allt finansieras dels av en månadsavgift som varje medlem måste betala och dels av alla brott som begås – rån, droghandel och inte minst kidnappningar fyller PCC:s kassor.

Kidnappningsspecialister

Just människorov är en av gängets största inkomstbringare. Enligt vissa beräkningar är Primeiro Comando da Capital ansvarig för 75 % av de cirka 6000-7000 kidnappningar som årligen sker i Sao Paulo. De totala lösensummorna för alla dessa bortrövanden uppskattas till över 70 miljoner kronor, vilket innebär att PCC får in väl över 50 miljoner varje år.

Anledningen till deras framgångar är att offren alltid återlämnas oskadda så länge lösensumman betalas. Detta är allmänt känt till en sådan grad att de gånger som polisen kopplas in så är deras rekommendation till den kidnappades familj att betala.

/wp-content/uploads/content/utblick/pcc/PistolSedlar.jpgMen allt handlar inte om ekonomisk vinning för PCC. Även renodlade politiska kidnappningar genomförs. Vid ett tillfälle bortfördes två anställda från TV Globo, varefter gänget krävde att en egenproducerad video i vilken PCC:s politiska agenda förklarades skulle sändas av TV-kanalen. Detta krav uppfylldes, vilket medförde att de två anställda vid TV Globos släpptes oskadda.

Förutom kidnappningarna och droghandeln, ger olika typer av större rån extra klirr i kassan. Vid en internationellt uppmärksammad kupp mot Banco Central i Fortaleza, Brasilien – kom PCC över 430 miljoner kronor.

Ägnar sig åt välgörenhet

Inkomsterna används till varierande ändamål. Merparten återinvesteras i den kriminella verksamheten och spenderas på bland annat vapen samt för att finansiera fritagningar. En del går till att betala borgen för fängslade medlemmar eller för att ge bidrag till anhöriga som har någon inlåst i anstalt. Även utbildningar bekostas för de gängmedlemmar som sitter i fängelse, oftast inom juridik, för att på så sätt kunna hjälpa de inom organisationen som är bakom lås och bom.

Men även de som inte är anknutna till PCC kan få del av den kriminella vinsten. I Brasiliens slumområden, favelorna, skänker organisationen regelbundet bort mjölk, vatten, mat och andra basvaror till dem som lever på botten av samhällets klasstege. PCC håller sig alltså oftast väl med lokalbefolkningen och ger dem den hjälp som staten borde bistå med. En kvinna berättade i en intervju med den amerikanska forskaren Graham Willis vid Massachusetts Institute of Technology, om hur den kriminella organisationen har gjort livet bättre i vissa områden:

/wp-content/uploads/content/utblick/pcc/PCCSkylt_3.jpg– Det har aldrig varit säkrare under de 18 år jag har bott här. Förr behövde vi gömma oss och kunde aldrig gå ut på kvällen på grund av våld och skjutningar. Men nu, när partiet är här, jag kallar dem för partiet eftersom det är vad de är för mig, är allt bättre än någonsin. Man måste bara vara försiktig med att alltid var blind, döv och stum.

PCC ger alltså hjälp och beskydd, men samtidigt tillåter de inte att någon går emot dem, för bortom deras tillsynes generösa natur ligger organisationen dem alltid varmast om hjärtat.

Fortsätter att växa

Brasilianska fängelser har omänskliga förhållanden, vilket också tros vara anledningen till PCC:s växande medlemsantal. De kämpar med alla medel mot vad de anser vara en korrupt och maktfullkomlig regim. År 2006 flyttades flera ledare till ett nybyggt högsäkerhetsfängelse. Där begärde fångarna att få tillgång till TV-apparater för att kunna följa Brasiliens landslag i fotbolls-VM, vilket anstaltsledningen avslog. Detta utlöste ett fullskaligt krig mot myndigheter i delstaten Sao Paulo. Hundratals personer har dödats i alla strider. De flesta har varit poliser, fängelsevakter och PCC-medlemmar, men även ett flertal oskyldiga förbipasserande har fallit offer när de hamnat i korselden.

Desto större och mäktigare de blir, ju mer odlas kontakter med andra kriminella organisationer, bland annat knyts allt närmare band med Comando Vermelho (Rio de Janeiros största kartell) och FARC (en colombiansk gerillarörelse som varit i krig med sitt lands centralregering sedan 1964).

Primeiro Comando da Capital är tydligen här för att stanna och även om många lokala ortsbor i Sao Paolo känner sig tryggare så är känslan falsk. För faktum är att organisationen lever utanför lagen och att många oskyldiga personer dör årligen. Hur de brasilianska myndigheterna i framtiden ska hantera det hot som PCC utgör återstår att se, dock kan det konstateras att de hittills har stått handfallna.


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.