Ren matematik – hur ska staten ta sig ur det?

Av Dick Sundevall 2014-10-21

Så var det då åter dags att mäta Europakonventionens artikel sex om en fair trail, mot hur det går till i praktiken i det svenska rättsväsendet. Den här gången handlar det om huruvida den tidigare bedrägeridömde Torgny Jönsson och hans advokat har fått tillräckligt med tid på sig för att sätta sig in i och analysera grunden för åtalet mot honom. Alltså, dags för Torgny Jönsson mot staten.

Då det här handlar om övergripande rättsfrågor och något som Europadomstolen återigen kan pricka Sverige för, hade Stockholm tingsrätt satt in sin lagman, högsta chefen för tingsrätten, Stefan Strömberg, som ordförande i målet.

Under förhandlingarna idag framstod det hela som en ganska enkel fråga. Det var ren matematik då det bland annat handlade om att hinna lyssna på tusentals avlyssnade och inspelade telefonsamtal. Hur lång tid skulle det ta och hur lång tid fick försvaret på sig? Likaså med mängden handlingar, hur lång tid skulle dessa ta att läsa in och hur lång tid fick man på sig.

Alla siffror som Torgny Jönsson och hans advokat la fram i rätten var hämtade från polisen och Ekobrottsmyndighetens egna uppgifter. Dessa visade att försvaret hade behövt flera månader utöver vad de fick, för att hinna lyssna på alla ljudfiler och läsa in materialet.

Därtill kom det fram att Ekobrottsmyndigheten inte hade redovisat allt sitt material för försvaret. Men flera år senare sett sig tvungen att göra det för Justitiekanslern, varvid det framkom att det var betydligt mer än vad som tidigare redovisats.

Motparten i form, av en representant för Justitiekanslern, motsatte sig allt vad Torgny Jönsson och hans advokat förde fram.

 

I ljudfilen nedan, där vi hör Torgny Jönsson själv plädera i målet, används förkortningen EBM för Ekobrottsmyndigheten.

 


Publicerad

Para§rafs artiklar, krönikor och debattartiklar kan kommenteras på vår Facebooksida.